Księgowość budżetowa

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

przyjmujemy zgłoszenia na kurs

CELEM KURSU JEST przekazanie słuchaczom przedmiotu i zakresu rachunkowości budżetowej, pojęcia jednostek organizacyjnych budżetu, sprawozdawczości budżetowej, a także wiedzy z obszaru ogólnych zasad księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w księgowości jednostek samorządu terytorialnego.

KURS ADRESOWANY JEST DO:

PROGRAM KURSU

  1. Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej
  1. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  1. Wynik finansowy jednostki budżetowej
  1. Sprawozdawczość budżetowa
  1. Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych

KURS REALIZOWANY W ŁĄCZNYM WYMIARZE 70 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ciągu 10 dni (5 zjazdów – soboty i niedziele), po 7 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie  w godz. od 09.00 do 14.45.

KOSZT KURSU OD OSOBY WYNOSI 1000 zł brutto od osoby.

WYKŁADOWCA PROWADZĄCY KURS: Ewa Adamczak

 

W CELU DOKONANIA ZGŁOSZENIA NA KURS PROSIMY O:

wypełnienie i odesłanie mailowo  lub pocztą formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@pte.bydgoszcz.pl lub PTE Bydgoszcz, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

oraz o wpłatę zaliczki w wysokości 200 zł za kurs na nr konta PTE Bydgoszcz, który podany jest w formularzu.