MS Excel

MS Excel

przyjmujemy zgłoszenia na kurs

CELEM KURSU JEST zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel w stopniu: podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

NA KURSIE PODSTAWOWYM uczestnik zapoznaje się ze strukturą dokumentów programu, uczy się jak wprowadzać dane i dokonywać obliczeń oraz prezentacji danych w postaci wykresów.

KURS ŚREDNIOZAAWANSOWANY porusza takie zagadnienia jak: metody obróbki danych w arkuszu, generowanie różnych typów wykresów, praca z wieloma skoroszytami, tworzenie zestawień i posumowań, tworzenie formuł i wykorzystanie wbudowanych funkcji arkusza, analiza danych za pomocą tabel przestawnych.

PO KURSIE ZAAWANSOWANYM uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać z zaawansowanych formuł i funkcji.

Program MS Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

KURS Z ZAKRESU MS EXCEL SĄ SKIEROWANY dla osób, które chciałyby zdobyć, utrwalić lub poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi programu.

PROGRAM KURSU:

PODSTAWOWY

ŚREDNIOZAAWANSOWANY

ZAAWANSOWANY

KURS NA KAŻDYM ETAPIE ZAAWANSOWANIA REALIZOWANY W WYMIARZE 30 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ciągu 6 dni (3 zjazdy – soboty i niedziele), po 5 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie  w godz. od 09.00 do 13.00.

KOSZT KURSU OD OSOBY WYNOSI 750 zł brutto od osoby .

WYKŁADOWCA PROWADZĄCY ZAJĘCIA W RAMACH KURSU: Agnieszka Bartoszak

 

W CELU DOKONANIA ZGŁOSZENIA NA KURS PROSIMY O: