Kadry i płace

KADRY I PŁACE

przyjmujemy zgłoszenia na kurs

CELEM KURSU JEST wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa pracy, systemów wynagradzania i zasad ubezpieczeń społecznych.

PROGRAM KURSU obejmuje następujące zagadnienia:

Prawo pracy,
Nowe zasady ubezpieczeń społecznych,
Płace,
program Symfonia Kadry i Płace,
Program Płatnik.

Na kursie poruszana jest problematyka prawna regulująca stosunki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące zasad i systemów wynagradzania, rozliczenia z ZUS oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy. Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów personalnych, księgowości i rachuby wynagrodzeń oraz osób zainteresowanych zagadnieniami poruszanymi na kursie.

KURS REALIZOWANY W ŁĄCZNYM WYMIARZE 58 godzin dydaktycznych. Kurs byłby przeprowadzony w ciągu 8 dni (4 zjazdy – soboty i niedziele), po 7 lub 8 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie  w godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.

KOSZT KURSU  wynosi 1000 zł brutto od osoby.

WYKŁADOWCY PROWADZACY ZAJĘCIA: Andrzej Bugalski; Marzena Jędrzejewska; Ewa Adamczak

 

W CELU DOKONANIA ZGŁOSZENIA NA KURS PROSIMY O:

wypełnienie i odesłanie mailowo  lub pocztą formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@pte.bydgoszcz.pl lub PTE Bydgoszcz, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

oraz o wpłatę zaliczki w wysokości 200 zł za kurs na nr konta PTE Bydgoszcz, który podany jest w formularzu.