Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD  NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU  PAŃSTWA

 przyjmujemy zgłoszenia na kurs

CELEM KURSU JEST przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Kurs ma za zadanie kompleksowo przygotować osoby w nim uczestniczące do egzaminu państwowego składanego przed komisją wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów. Pomyśle zdanie egzaminu państwowego upoważnia do kandydowania na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kurs prowadzony jest w oparciu o zakres tematyczny wskazany w Ustawie z dn. 16 XII 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art.21 ust.2). W czasie trwania kursu zostaną omówione przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie państwowym. Kurs skierowany jest także do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę: na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach, spółkach państwowych, komunalnych i samorządowych, ale także w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym.

 PROGRAM KURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1)      Prawo gospodarcze publiczne ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej
ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. O zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dz. U. Poz. 1202),
u
stawy z dnia 18 marca 2010 r. O szczególnych uprawnieniach ministra
właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych
spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych
prowadzących
działalność w sektorach energii elektrycznej, 
ropy naftowej oraz paliw
gazowych (dz. U. Z 2016 r. Poz. 2012)
oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
O kontroli niektórych inwestycji
(dz. U. Z 2016 r. Poz. 980 i 1954)

 2)    Prawo gospodarcze prywatne ze szczególnym uwzględnieniem prawa
spółek kapitałowych

 3)    Prawo pracy

 4)    Prawo rynku kapitałowego

 5)    Podstawy ekonomii

 6)    Podstawy zarządzania

 7)    Finanse przedsiębiorstw

 8)    Rewizja finansowa oraz analiza  sprawozdań finansowych

 9)    Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na
świecie

 10)   Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

                                                                 – w zakresie jakim dotyczą rad nadzorczych

KURS REALIZOWANY W ŁĄCZNYM WYMIARZE 100 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ciągu 13 dni,  w weekendy (sobota i niedziela), po 7 lub 8  godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie  w godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.

KOSZT KURSU WYNOSI 1850 zł brutto od osoby.

KOSZT EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NIE JEST OBJĘTY CENĄ KURSU I WYNOSI 850 zł brutto od osoby – cena od 2017r. ulegnie zmianie. Wkrótce zostanie określona przez Prezesa Rady Ministrów.

W CELU DOKONANIA ZGŁOSZENIA NA KURS PROSIMY O:

wypełnienie i odesłanie mailowo  lub pocztą formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@pte.bydgoszcz.pl lub PTE Bydgoszcz, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

oraz o wpłatę zaliczki w wysokości 200 zł za kurs na nr konta PTE Bydgoszcz, który podany jest w formularzu.