Podstawy rachunkowości i księgowości firmy

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI FIRMY Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA

przyjmujemy zgłoszenia na kurs

CELEM KURSU JEST wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia pełnej rachunkowości firmy, z wykorzystaniem komputerowego systemu finansowo-księgowego.

KURS PRZEZNACZONY JEST  dla osób przygotowujących się do podjęcia pracy w księgowości firmy.

PROGRAM KURSU obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

KURS REALIZOWANY JEST  w łącznym wymiarze 134  godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin zajęć praktycznych z wykorzystaniem programu komputerowego Symfonia. Kurs byłby przeprowadzony w ciągu 18 dni (9 zjazdów – soboty i niedziele), po 7 lub 8 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie w godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.

KOSZT KURSU wynosi 1600 zł brutto od osoby.

WYKŁADOWCA PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Bożena Gongała

W CELU DOKONANIA ZGŁOSZENIA NA KURS PROSIMY O:

wypełnienie i odesłanie mailowo  lub pocztą formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@pte.bydgoszcz.pl lub PTE Bydgoszcz, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

oraz o wpłatę zaliczki w wysokości 200 zł za kurs na nr konta PTE Bydgoszcz, który podany jest w formularzu.