Analiza finansowa

ANALIZA FINANSOWA

przyjmujemy zgłoszenia na kurs

CELEM KURSU JEST przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania metod analizy finansowej m.in. do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, badania i oceny zdolności kredytowej,  lepszego wykorzystania zasobów,  poprawy wyniku finansowego oraz sprostania potrzebom rynku.

KURS PRZEZNACZONY jest zwłaszcza dla osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, księgowych.

PROGRAM KURSU obejmuje aktualne rozwiązania systemowe przyjęte w Polsce, a także stosowane w innych krajach. Poszczególne segmenty programu obejmują szerokie spektrum stosowania narzędzi analizy finansowej w praktyce. Zagadnienia poruszane na kursie:

KURS REALIZOWANY JEST w łącznym wymiarze 76  godzin dydaktycznych, w tym 20 godzin case studies. Kurs byłby przeprowadzony w ciągu 10 dni (5 zjazdów – soboty i niedziele), po 7 lub 8 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie  godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.

KOSZT KURSU  wynosi 1400 zł brutto od osoby.

WYKŁADOWCY PROWADZACY ZAJĘCIA :  Piotr Prewysz-Kwinto, dr Katarzyna Goldmann

W CELU DOKONANIA ZGŁOSZENIA NA KURS PROSIMY O:

wypełnienie i odesłanie mailowo  lub pocztą formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@pte.bydgoszcz.pl lub PTE Bydgoszcz, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

oraz o wpłatę zaliczki w wysokości 200 zł za kurs na nr konta PTE Bydgoszcz, który podany jest w formularzu.