Podstawy księgowości i rachunkowości z wykorzystaniem komputera

Kurs podstaw rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera

Kurs ma charakter podstawowy

Kurs realizowany jest w trakcie 2 dni powszednich w tygodniu

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona i wynosi 11

Kurs planowany jest w formie stacjonarnej

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia pełnej rachunkowości firmy, z wykorzystaniem komputerowego systemu finansowo-księgowego.

Kurs przeznaczony jest 
dla osób przygotowujących się do podjęcia pracy w księgowości firmy.

Program kursu
obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – w formie testu oraz sprawdzianu praktycznego z programu księgowego.

Kurs, w wymiarze 134 godzin, w tym 40 godzin księgowości komputerowej, prowadzony jest głównie w formie ćwiczeń, pozwalających na opanowanie warsztatu księgowego firmy.
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów w zakresie rachunkowości firmy.

Zajęcia będą odbywać się wieczorowo, 2 razy w tygodniu, we wt. i czw., w godz. 16.00 – 20.00.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział
w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego.

Koszt udziału w kursie wynosi 1700 zł brutto za os. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 1500 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu, w maks. 3 ratach. 

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru.
Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Zapraszamy !!!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]