Cel i obszary tematyczne

CEL KONFERENCJI

Konferencja ma na celu podsumowanie 60-letniej tradycji działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, prezentację wyników badań w zakresie szeroko rozumianej tematyki społeczno-ekonomicznej oraz upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w kontekście dokonań oraz wyzwań przyszłości.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz

Menu