Sprawy organizacyjne

Warunkiem udziału w konferencji, zarówno czynnego jak i biernego jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, który dostępny jest tutaj

Ponadto uczestnik czynny do 14.10.2022 r. powinien przesłać na adres mailowy organizatora konferencji (goede@pte.bydgoszcz.pl) abstrakt artykułu wraz ze słowami kluczowymi oraz klasyfikacją JEL.

Abstrakt należy przygotować w pliku Word podając następujące dane: Imię i Nazwisko Autora, tytuł w języku polskim, słowa kluczowe, klasyfikacja JEL, treść abstraktu w języku polskim. Abstrakty nie mogą przekraczać 1000 znaków każdy.

Uczestnicy czynni zainteresowani zaprezentowaniem się w sesji panelowej, powinni do 24 października 2022 roku przesłać na adres mailowy organizatora konferencji (goede@pte.bydgoszcz.pl) prezentację wystąpienia.

 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wydania artykułów w czasopismach naukowych:

Ekonomista (40 pkt. MEiN) to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Współwydawcami czasopisma są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Manuskrypt powinny być sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autorów Ekonomista – Dla autorów (pte.pl) i złożony za pośrednictwem panelu redakcyjnego Panel Redakcyjny – Zgłaszanie i recenzowanie prac naukowych online (editorialsystem.com). Każdy nadesłany tekst zostanie poddany standardowej procedurze recenzyjnej, a w przypadku pozytywnych ocen recenzentów będzie włączony do cyklu wydawniczego kwartalnika „Ekonomista”. Szczegóły na stronie https://ekonomista.pte.pl/

 

Ekonomia i Prawo. Economics and Law (70 pkt. MEiN) to kwartalnik naukowy o tematyce łączącej ekonomię i prawo. Ukazuje się od 2005 roku, początkowo jako rocznik, a od 2012 roku jako kwartalnik. Każdy nadesłany tekst zostanie poddany standardowej procedurze recenzyjnej, a w przypadku pozytywnych ocen recenzentów będzie włączony do cyklu wydawniczego kwartalnika Ekonomia i Prawo. Economics and Law. Szczegóły dotyczące publikacji dostępne są na stronie https://apcz.umk.pl/EiP

 

Copernican Journal of Finance & Accounting (20 pkt. MEiN) ma służyć rozwojowi dyscypliny nauki 'Finanse’ i przewidziane jest jako profesjonalne forum prezentacji i analiz opracowań naukowych z zakresu finansów i rachunkowości w wymiarze międzynarodowym. Każdy nadesłany tekst zostanie poddany standardowej procedurze recenzyjnej, a w przypadku pozytywnych ocen recenzentów będzie włączony do cyklu wydawniczego czasopisma Copernican Journal of Finance & Accounting. Szczegóły dotyczące publikacji dostępne są na stronie https://apcz.umk.pl/CJFA

Menu