Rada Programowa

Rada Programowa konferencji „Nauki ekonomiczne i zarządzania – dokonania i wyzwania”

 

prof. dr hab. Mirosław Bochenek – przewodniczący Rady Programowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Marian Gorynia – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich

dr Jarosław Oczki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Dariusz Piotrowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Menu