Opłata konferencyjna

OPŁATA KONFERENCYJNA

Konferencja jest bezpłatna dla zaproszonych gości, prelegentów oraz członków PTE– Oddział w Bydgoszczy.

Dla pozostałych uczestników opłata konferencyjna wynosi 300,00 zł

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

Santander Bank, nr konta: 67 1090 1072 0000 0001 0184 7750

Z dopiskiem: Imię i Nazwisko, KONFERENCJA

Menu