Kalendarium

Termin rejestracji przez formularz zgłoszeniowy – do 14 października 2022 r.

Termin nadsyłania abstraktów do 14 października 2022 r.

Termin publikacji programu konferencji – do 19 października 2022 r.

Termin wniesienia opłaty – do 21 października 2022 r.

Termin konferencji – 27 października 2022 r.

Menu