Sprawy organizacyjne

Warunkiem udziału w konferencji, zarówno czynnego jak i biernego jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, który dostępny jest na stronie internetowej konferencji. Ponadto uczestnik czynny powinien przesłać na adres mailowy organizatora konferencji (konferencja@ pte.bydgoszcz.pl) abstrakt artykułu wraz ze słowami kluczowymi oraz klasyfikacją JEL.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Abstrakt należy przygotować w pliku Word podając następujące dane: Imię i Nazwisko Autora, tytuł w języku polskim, słowa kluczowe, klasyfikacja JEL, treść abstraktu w języku polskim, tytuł w języku angielskim, keywords, JEL Classification, treść abstraktu w języku angielskim. Abstrakty nie mogą przekraczać 1000 znaków każdy.

Menu