Kalendarium

Kalendarium przygotowań
30.10.2017 – Zgłoszenie udziału w konferencji – przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (online) oraz abstraktu (e-mail)
23.11.2017 – Konferencja
31.12.2017  – Ostateczny termin nadsyłania artykułów do monografii
28.02.2018 – Termin przesłania recenzji autorom monografii
30.06.2018 – Przygotowanie i rozesłanie monografii

Menu