Miejsce i termin

Termin: 23 listopada 2017 r.

Miejsce konferencji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  ul. Jagiellońska 3.

Adresaci: Pracownicy naukowi z uczelni ekonomicznych z całego kraju oraz doktoranci, przedstawiciele samorządu terytorialnego i innych instytucji zainteresowani tematem konferencji

Menu