Rada Naukowa

Rada programowa:

• prof. nadzw. dr hab. Mirosław Geise
• dr Jarosław Oczki
• dr Dariusz Piotrowski

 

 

Menu