Realizatorzy projektu

Projekt „Powrót na rynek pracy II” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

0a666bbd69Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy – Lider Projektu

Biuro projektu

ul. Długa 34, pokój 300

85-034 Bydgoszcz

adres e-mail: rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl

nr tel. 52 322 65 52 wew. 8.


a6e60a65d1Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy – Partner Projektu

ul. Toruńska 147

85-880 Bydgoszcz

nr tel.  52 585 91 51


984bc6bc1d

Menu