Wsparcie finansowe – ogłoszenia o naborze

07.09.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 33-37

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 08.09.2021-28.09.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 29.09.2021-12.10.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

13.08.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 30-32

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 09.08.2021-27.08.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 30.08.2021-10.09.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

13.08.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 29

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 09.08.2021-27.08.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 30.08.2021-10.09.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

02.07.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 28

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 07.07.2021-27.07.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 28.07.2021-10.08.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

08.06.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 24-27

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 09.06.2021-29.06.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 30.06.2021-09.07.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

19.05.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 20-23

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 17.05.2021-04.06.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 07.06.2021-18.06.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

12.04.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 17-19

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 07.04.2021-27.04.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 28.04.2021-11.05.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

17.03.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 14-16

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 15.03.2021-02.04.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 06.04.2021-16.04.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

22.02.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 7-9

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 22.02.2021-12.03.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 15.03.2021-26.03.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

22.02.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 10-13

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 17.02.2021-09.03.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 10.03.2021-23.03.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

11.02.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 3-6 – publikacja wstępnej i ostatecznej listy rankingowej 

26.01.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 2 – publikacja wstępnej i ostatecznej listy rankingowej 

12.01.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 1 – publikacja wstępnej i ostatecznej listy rankingowej 

15.12.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 3-6

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 14.12.2020-11.01.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 12.01.2021-22.01.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

07.12.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 2

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 23.11.2020-11.12.2020 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 14.12.2020-07.01.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

19.11.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 1

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 09.11.2020-27.11.2020 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 30.11.2020-11.12.2020.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

Menu