Wsparcie finansowe – ogłoszenia o naborze

09.03.2023 r.

NABÓR NR 1 WNIOSKÓW O DODATKOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu, w okresie pomiędzy 4 a 10 miesiącem prowadzenia działalności gospodarczej, którzy borykają się z niską rentownością w początkowym okresie prowadzenia działalności i wynikającymi z tego problemami z płynnością finansową, ogłoszony zostaje nabór wniosków o dodatkowe wsparcie pomostowe, który odbędzie się w terminie 15.03.2023-24.03.2023.

W ramach naboru wniosków o dodatkowe wsparcie pomostowe uczestnicy zobowiązani są do:

10.11.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 63

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 14.11.2022-01.12.2022 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 02.12.2022-12.12.2022.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

05.08.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 62

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 05.08.2022-29.08.2022 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 30.08.2022-13.09.2022.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

26.05.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 61

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 30.05.2022-24.06.2022 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 27.06.2022-07.07.2022.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

22.04.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 60

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 25.04.2022-13.05.2022 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 16.05.2022-27.05.2022.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

24.03.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 56-59

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 24.03.2022-11.04.2022 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 12.04.2022-25.04.2022.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

21.02.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 48-51

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 23.02.2022-11.03.2022 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 14.03.2022-23.03.2022.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

17.02.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 52-55

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 17.02.2022-07.03.2022 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 08.03.2022-18.03.2022.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

17.02.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 47

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 10.02.2022-28.02.2022 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 01.03.2022-11.03.2022.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

03.12.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 44-46

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 06.12.2021-31.12.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 03.01.2022-14.01.2022.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

08.11.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 43

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 09.11.2021-30.11.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 01.12.2021-14.12.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

11.10.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 38-42

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 13.10.2021-03.11.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 04.11.2021-15.11.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

07.09.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 33-37

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 08.09.2021-28.09.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 29.09.2021-12.10.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

13.08.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 30-32

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 09.08.2021-27.08.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 30.08.2021-10.09.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

13.08.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 29

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 09.08.2021-27.08.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 30.08.2021-10.09.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

02.07.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 28

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 07.07.2021-27.07.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 28.07.2021-10.08.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

08.06.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 24-27

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 09.06.2021-29.06.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 30.06.2021-09.07.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

19.05.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 20-23

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 17.05.2021-04.06.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 07.06.2021-18.06.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

12.04.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 17-19

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 07.04.2021-27.04.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 28.04.2021-11.05.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

17.03.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 14-16

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 15.03.2021-02.04.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 06.04.2021-16.04.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

22.02.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 7-9

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 22.02.2021-12.03.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 15.03.2021-26.03.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

22.02.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 10-13

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 17.02.2021-09.03.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 10.03.2021-23.03.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

11.02.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 3-6 – publikacja wstępnej i ostatecznej listy rankingowej 

26.01.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 2 – publikacja wstępnej i ostatecznej listy rankingowej 

12.01.2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 1 – publikacja wstępnej i ostatecznej listy rankingowej 

15.12.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 3-6

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 14.12.2020-11.01.2021 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 12.01.2021-22.01.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

07.12.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 2

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 23.11.2020-11.12.2020 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 14.12.2020-07.01.2021.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

19.11.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW NABORU nr 1

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (RPKP.08.03.00-04-0003/19) informuję, że dla uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym realizowanym w terminie 09.11.2020-27.11.2020 odbędzie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w terminie 30.11.2020-11.12.2020.

W ramach naboru wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą uczestnicy zobowiązani są do:

Menu