Dokumentacja projektowa – etap rekrutacji

 

24.02.2023 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

30.09.2022 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

18.08.2022 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

05.07.2022 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

07.12.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

04.05.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

27.04.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

19.02.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

22.01.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

11.12.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

30.10.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

15.10.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

10.09.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej.

10.08.2020 r. 

Publikacja dokumentacji rekrutacyjnej.

Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (24.02.2023) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (27.09.2022) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (10.06.2022 aktualizacja porządkowa) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (10.06.2022) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (04.05.2021) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (27.04.2021) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (19.02.2021) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (22.01.2021) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (18.11.2020) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) 1 - Wzór formularza rekrutacyjnego WSPARCIE W STARCIE - (22.01.2021) UWAGA: FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ W GENERATORZE - link w ogłoszeniu o naborze 1 - Wzór formularza rekrutacyjnego WSPARCIE W STARCIE - (10.09.2020) UWAGA: FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ W GENERATORZE - link w ogłoszeniu o naborze 2 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego WSPARCIE W STARCIE - (22.01.2021) 2 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego WSPARCIE W STARCIE - (15.10.2020) 3 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego WSPARCIE W STARCIE 4 - Umowa uczestnictwa w projekcie - ścieżka dotacyjna WSPARCIE W STARCIE - (07.12.2021) 4 - Umowa uczestnictwa w projekcie - ścieżka dotacyjna WSPARCIE W STARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu WSPARCIE W STARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) 1 - Formularz rekrutacyjny WSPARCIE W STARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) 2 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego WSPARCIE W STARCIE - (NIEAKTUALNA) 2 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego WSPARCIE W STARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) 4 - Umowa uczestnictwa w projekcie - ścieżka dotacyjna WSPARCIE W STARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA)

Menu