Dokumentacja projektowa – etap wnioskowania o wsparcie finansowe

 

24.02.2023 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

30.09.2022 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

05.07.2022 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

11.01.2022 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

30.06.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

04.05.2021 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

10.09.2020 r.

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

10.08.2020 r. 

Publikacja dokumentacji projektowej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości WSPARCIE - (24.02.2023) Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości WSPARCIE - (27.09.2022) Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości WSPARCIE - (10.06.2022) Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości WSPARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości WSPARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości WSPARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości WSPARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) 1 - Wniosek o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą WSPARCIE 1a - Biznesplan WSPARCIE 1b - Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013 2 - Karta oceny formalnej wniosku o wsparcie finansowe WSPARCIE 3 - Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe WSPARCIE 3a - Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe - wspólne stanowisko WSPARCIE 3b - Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu WSPARCIE 4 - Umowa dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej WSPARCIE - (30.06.2021) 4 - Umowa dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej WSPARCIE - (WERSJA NIEAKTUALNA) 5 - Zaświadczenie_o_pomocy_de_minimis_(obowiązuje_od_dnia_15.11.2014_r.) 6 - Wzór rozliczenia wsparcia pomostowego 1a - Wniosek o dodatkowe wsparcie pomostowe WSPARCIE 2a - Karta oceny formalnej wniosku o dodatkowe wsparcie pomostowe WSPARCIE 3a - Karta oceny merytorycznej wniosku o dodatkowe wsparcie pomostowe WSPARCIE

Menu