Cennik

Koszt udziału w konferencji (uzależniony od wyboru opcji)

Dla członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy:

Opłatę konferencyjną należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy z dopiskiem „opłata konferencyjna” i wskazaniem osób, za które dokonywana jest opłata:

67 1090 1072 0000 0001 0184 7750

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Długa 34 85-034 Bydgoszcz

Menu