Kalendarium

19.10.2018 Zgłoszenie udziału w konferencji – przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (online) oraz prezentacji (e-mail)
24.10.2018 Otwarcie konferencji
09.11.2018 Ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej oraz nadsyłania abstraktów
15.12.2018 Ostateczny termin nadsyłania artykułów do monografii lub czasopisma
28.02.2019 Termin przesłania recenzji autorom monografii lub czasopisma
30.04.2019 Przygotowanie i rozesłanie monografii i czasopism

Menu