Sprawy organizacyjne

Warunkiem udziału w konferencji, zarówno czynnego jak i biernego jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, który dostępny jest na stronie internetowej konferencji. Ponadto uczestnik czynny powinien przesłać na adres mailowy organizatora konferencji (jurek@pte.bydgoszcz.pl) abstrakt artykułu wraz ze słowami kluczowymi oraz klasyfikacją JEL.

 

Abstrakt należy przygotować w pliku Word podając następujące dane: Imię i Nazwisko Autora, tytuł w języku polskim, słowa kluczowe, klasyfikacja JEL, treść abstraktu w języku polskim, tytuł w języku angielskim, keywords, JEL Classification, treść abstraktu w języku angielskim. Abstrakty nie mogą przekraczać 1000 znaków każdy.

 

Uczestnicy czynni zainteresowani zaprezentowaniem się w sesji panelowej, powinni do 19 października 2018 roku przesłać na adres mailowy organizatora konferencji (jurek@pte.bydgoszcz.pl) temat oraz prezentację wystąpienia.

 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wydania artykułów pokonferencyjnych w monografii, której wydawcą będzie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy oraz w czasopiśmie „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” (11 pkt.). Konferencja dla uczestników zainteresowanych publikowaniem jest płatna zgodnie z cennikiem.

Monografia pokonferencyjna wydana będzie wyłącznie w przypadku, gdy nadesłana zostanie minimalna liczba artykułów.

Dla wszystkich pozostałych uczestników konferencja jest bezpłatna.

 

Menu