Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny:

mgr Grzegorz Grześkiewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy

dr inż. Małgorzata Gotowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

dr Paweł Antoszak
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

dr Michał Majcherek
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

mgr inż. Dorota Stosik
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

mgr inż. Małgorzata Jurek
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Menu