Rada Naukowa

Rada Naukowa

 1. dr hab. Mirosław Geise, prof. nadzw. UKW
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
  Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  Szkoła Główna Handlowa
 1. prof. dr hab. Teresa Słaby
  Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 2. dr hab. Barbara Kryk prof. nadzw. US
  Uniwersytet Szczeciński
 3. dr hab. Janusz Wiśniewski prof. nadzw. UKW
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 1. dr hab. Zofia Wyszkowska prof. nadzw. UTP
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 1. dr inż. Anna Jakubczak
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 1. dr inż. Ewa Koreleska
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 1. dr Grażyna Voss
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 2. dr Anna Michalska
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszcz
 3. dr Paweł Umiński
  Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Bydgoszczy

Menu