Podsumowanie

W dniu 24.10.2018 r. w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się IV konferencja naukowa pn. „Współczesne trendy na rynku pracy” organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim – Oddział w Bydgoszczy, Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Konferencja miała za zadanie utworzyć forum dla przedstawicieli ośrodków naukowych, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji publicznych i przedstawicieli biznesu, zainteresowanych współczesnymi trendami na rynku pracy. Z całą pewnością spełniono oczekiwania Uczestników konferencji. Dzięki różnorodności zaproszonych Prelegentów wyzwania rynku pracy zostały omówione wieloaspektowo, uwzględniając perspektywę pracodawcy oraz pracownika, a także instytucji administracji samorządowej.

Swoją obecnością niniejsze wydarzenie uświetnili prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab. Teresa Słaby, dr hab. Janusz Wiśniewski prof. nadzw. UKW, Artur Janas – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, dr Paweł Umiński, dr inż. Małgorzata Gotowska, dr Paweł Antoszak, dr Michał Majcherek oraz wielu znamienitych naukowców oraz praktyków zainteresowanych tematyką konferencji.

Dzięki zaproszonym Gościom poruszone zostały zagadnienia globalnych, regionalnych i lokalnych wyzwań rynku pracy oraz ich wpływu na sytuację społeczno – ekonomiczną w Polsce i regionie województwa kujawsko – pomorskiego. Ponadto konferencja stała się okazją do wymiany poglądów na temat roli samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw w kształtowaniu polityki zatrudnienia.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie tegoroczną konferencją oraz za wszystkie pozytywne opinie i komentarze napływające do Organizatorów.

Poniżej przedstawiany krótką fotorelację!

 

Menu