Zapraszamy na nowe edycje kursów! Trwa rekrutacja.

Trwa nabór zgłoszeń na kursy z zakresu: finansów, księgowości, zarządzania, prawa pracy oraz płac i ubezpieczeń społecznych, MS Office i jęz. migowego.

Zapoznaj się z naszą ofertą i zdobądź nowe kompetencje !

👉🏼 Kurs analizy finansowej

Został przygotowany z myślą o osobach zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, księgowych, w sektorze bankowym.

Na zajęciach dowiesz się jak zastosować metody analizy finansowej do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, badania i oceny zdolności kredytowej,  lepszego wykorzystania zasobów,  poprawy wyniku finansowego oraz sprostania potrzebom rynku.

Kurs opiera się na praktycznej analizie finansowej przedsiębiorstwa w arkuszu Excel. Efektem pracy na kursie będzie powstanie własnego modelu do analizy finansowej przedsiębiorstwa.

więcej o kursie – Tutaj

Rekrutacja: do 20 kwietnia, Rozpoczęcie kursu: od kwietnia  📝📆✍️

👉🏼 Kurs języka migowego

Dlaczego warto uczyć się języka migowego? Umiejętność migania pozwala nawiązać nowe znajomości, ale także zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. W wielu instytucjach czy przedsiębiorstwach potrzebne są osoby, które będą w stanie skomunikować się z osobą niesłyszącą. Nauczanie języka migowego osoby słyszące można porównać do nauki języka obcego.

Nasz kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się obsługą klienta, w szczególności: na poczcie, urzędach, bankach czy placówkach medycznych. Prowadzony jest od podstaw.

W czasie kursu uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o osobach niesłyszących, poznają teorię języka migowego, nauczą się polskiego alfabetu palcowego, podstawowych liczebników, znaków z różnej tematyki życia codziennego.

więcej o kursie Tutaj

Rekrutacja: do 30 kwietnia, Rozpoczęcie kursu: od maja  📝📆✍️

👉🏼 Kursy z zakresu MS Excel prowadzone na 3 poziomach:

Rekrutacja na kurs podstawowy: istnieje możliwość dołączenia do grupy szkoleniowej, Rozpoczęcie kursu: od 20 kwietnia  📝📆✍️

Rekrutacja na kurs średniozaawansowany i zaawansowany : do 30 kwietnia, Rozpoczęcie kursu: w maju  📝📆✍️

👉🏼 Kurs MS Word

Jest adresowany do doświadczonych użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystywać możliwości programu. Prowadzony jest na poziomie zaawansowanym. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat profesjonalnej edycji dokumentów.

więcej o kursie Tutaj 

Rekrutacja: do 30 kwietnia, Rozpoczęcie kursu: w maju  📝📆✍️

👉🏼 Kurs kadry i płace w firmie

W czasie kursu uczestnik zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej w firmie. Tematyka zajęć obejmuje: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia, rozliczenia z ZUS, w tym obsługę programu Symfonia Moduł Kadry i płace oraz Płatnik.

więcej o kursie Tutaj

Rekrutacja: do 30 kwietnia, Rozpoczęcie kursu: od maja  📝📆✍️

👉🏼 Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem SP

Stworzyliśmy kurs umożliwiający w sposób jak najbardziej skuteczny i szybki przygotować się do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków organów nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W czasie trwania zajęć koncentrujemy się na omawianiu przykładowych pytań egzaminacyjnych i nie wykraczamy poza tematykę wymaganą ustawą. Przygotowujemy do egzaminu bazując na aktualnych przepisach prawa.

więcej o kursie Tutaj

Rekrutacja: do 30 kwietnia, Rozpoczęcie kursu: od maja  📝📆✍️

👉🏼 Kurs księgowości budżetowej

Jeśli jesteś osobą rozpoczynającą lub zamierzasz podjąć pracę w pionach finansowo-księgowych jednostek budżetowych zapisz się na nasz kurs.

W trakcie zajęć nauczysz się jak kompleksowo prowadzić rachunkowość jednostki sektora finansów publicznych.

więcej o kursie – Tutaj 

Rekrutacja: do 30 kwietnia, Rozpoczęcie kursu: od maja  📝📆✍️

Zapraszamy !