MS WORD – kurs doskonalący umiejętności obsługi programu

Zajęcia komputerowe z programu MS Word

Kurs planowany jest w 2 poł. IX ’22r. Do dnia 31 sierpnia prowadzony jest nabór zgłoszeń na kurs.

Zajęcia będą realizowane w trybie weekendowym.

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi 10 osób.

Zajęcia są realizowane w formie warsztatowej.

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym, zatem jego przeprowadzenie jest zależne od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w regionie.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Word w stopniu średnim i zaawansowanym.

Program MS WORD jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w życiu zawodowym korzystają z programu MS Word i chciałyby doskonalić posiadane i zdobyć nowe umiejętności, w zakresie obsługi programu.

PROGRAM KURSU:

Praca z dokumentami w edytorze tekstów Ms Word

Budowa ekranu

Poruszanie się po dokumencie

( 1 h lek. )

Zasady edycji tekstów w edytorze MS Word

Znaki edycyjne

( 1 h lek. )

Formatowanie akapitów

Style i ich stosowanie

( 1 h lek. )

Używanie tabulatorów

( 1 h lek. )

Listy: numerowane, wypunktowane, wielopoziomowe

( 1 h lek. )

Tabele. Wstawianie, modyfikowanie, formatowanie

( 2  h lek. )

Praca z dużymi dokumentami:

(  2 h lek. )

Wstawianie obiektów graficznych do dokumentu

Wstawianie podpisów do tych obiektów

( 1 h lek.)

Praca z dużymi dokumentami:

( 2 h lek.)

Wstawianie obiektów z innych programów (np. Excela) do Worda

( 1 h lek.)

Praca wspólna w dokumencie

Zmiany

Śledzenie zmian

Porównywanie wersji

Egzamin wewnętrzny 

(  2 h lek.)

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – w formie  testu zamkniętego jednokrotnego wyboru i 1 zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu.

Zajęcia planowane są w ciągu 1 weekendu, w godz. od 09.00 do 15.30 lub 14.45

Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Kurs ma charakter warsztatowy

Koszt udziału w kursie wynosi 350 zł brutto za osobę.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział
w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego;

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs.

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]