MS WORD : kurs doskonalący umiejętności obsługi programu

Zajęcia komputerowe z programu MS Word

Nabór zgłoszeń trwa do 15 czerwca ’21 r. 

Kurs planowany jest w czerwcu ’21 r.

Zajęcia będą realizowane w trybie weekendowym

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi 10 osób

Zajęcia są realizowane w formie warsztatowej.

Kurs ma charakter doskonalący

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym, zatem jego przeprowadzenie jest zależne od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Word w stopniu średnim i zaawansowanym.

Program MS WORD jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w życiu zawodowym korzystają z programu MS Word i chciałyby doskonalić posiadane i zdobyć nowe umiejętności, w zakresie obsługi programu.

PROGRAM kursu:

Praca z dokumentami w edytorze tekstów Ms Word

Budowa ekranu

Poruszanie się po dokumencie

(1 godzina lekcyjna)

Zasady edycji tekstów w edytorze MS Word

Znaki edycyjne

(1 godzina lekcyjna)

Formatowanie akapitów

Style i ich stosowanie

(1 godzina lekcyjna)

Używanie tabulatorów

(1 godzina lekcyjna)

Listy: numerowane, wypunktowane, wielopoziomowe

(1 godzina lekcyjna)

Tabele. Wstawianie, modyfikowanie, formatowanie

(2 godziny lekcyjne)

Praca z dużymi dokumentami:

(2 godziny lekcyjne)

Wstawianie obiektów graficznych do dokumentu

Wstawianie podpisów do tych obiektów

(1 godzina lekcyjna)

Praca z dużymi dokumentami:

(2 godziny lekcyjne)

Wstawianie obiektów z innych programów (np. Excela) do Worda

(1 godzina lekcyjna)

Praca wspólna w dokumencie

Zmiany

Śledzenie zmian

Porównywanie wersji

Egzamin wewnętrzny 

(2 godziny lekcyjne)

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – w formie  testu zamkniętego jednokrotnego wyboru
i 1 zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu.

Zajęcia planowane są w ciągu 1 weekendu, w godz. od 09.00
do 15.30 lub 14.45

Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych. 

Koszt udziału w kursie wynosi 350 zł brutto za osobę.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs.

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon