Microsoft Excel – poz.podstawowy

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.10. Kurs planowany jest w listopadzie. 

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi 10 osób.

Kurs ma charakter podstawowy.

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel w stopniu podstawowym. Na kursie uczestnik zapoznaje się ze strukturą dokumentów programu, uczy się jak wprowadzać dane i dokonywać obliczeń oraz prezentacji danych w postaci wykresów.

Program MS Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę z programem MS Excel lub które chciałyby utrwalić i poszerzyć posiadaną wiedzę w tym zakresie.

Program:

 1. Wstęp do pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.
 2. Edycja danych.
 3. Zaznaczanie zakresów.
 4. Zmiany wyglądu i formatowanie komórek oraz ich zawartości.
 5. Zmiana rozmiaru i widoczności kolumn i wierszy.
 6. Blokowanie wierszy oraz kolumn.
 7. Sortowanie i filtrowanie danych.
 8. Formuły matematyczne.
 9. Zastosowanie tablic Excela.
 10. Najczęściej używane funkcje: suma(); średnia(); max(); min().
 11. Funkcje zliczające komórki.
 12. Funkcje daty i czasu.
 13. Adresowanie względne i bezwzględne komórek.
 14. Funkcje logiczne: jeżeli(); oraz(); lub().
 15. Tabele przestawne.
 16. Tworzenie i modyfikowanie wykresów.
 17. Przygotowanie arkusza do wydruku.
 18. Ćwiczenia podsumowujące – test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczestników.

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na poziomie 60% zajęć oraz zdania egzaminu wewnętrznego.

Egzamin wew. jest w formie testowej i składa się z  kilkunastu pytań jednokrotnego wyboru i zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu Excel.

Zajęcia planowane są w weekendy, w godz. od 09.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych) w soboty i od 09.00 do 14.45 (7 godzin dydaktycznych) w niedziele. Kurs realizowany jest w trakcie 4 dni

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Kurs jest prowadzony w formie warsztatów.

Koszt udziału w kursie wynosi 650 zł brutto od osoby. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 450 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu.

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowcę.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z testu wewnętrznego.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  [recaptcha size:compact]