MS Excel – p. zaawansowany

Kurs ma charakter zaawansowany

Do dnia 24.08.br. trwa rekrutacja na kurs.

Kurs planowany jest we wrześniu, w dniach: 10-11 i 24-25.09. 

Kurs realizowany jest w trybie weekendowym.

Kurs ma charakter zaawansowany.

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi 10.

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym, zatem jego przeprowadzenie jest zależne od aktualnej sytuacji sanitarno
-epidemiologicznej w regionie.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługę programu Excel w stopniu zaawansowanym.
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać z zaawansowanych formuł i funkcji.

Program Microsoft Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu MS Excel i są zainteresowane poznaniem zaawansowanych narządzi programu, służących do analizowania danych, budowania raportów oraz zestawień

Program kursu:

1. Zaawansowane filtrowanie,
2. Definiowanie i wykorzystanie nazw w arkuszu,
3. Funkcje analizy danych:
WYSZUKAJ.PIONOWO (),
INDEKS (),
PODAJ.POZYCJĘ (),
PRZESUNIĘCIE (),
ADR.POŚR (),
4. Funkcje tekstowe:
Wybieranie części tekstów,
Zmiana formatu tekstowego na inny,
5. Funkcje daty i czasu – zastosowania w różnych przykładach,
6. Przygotowanie danych do analizy,
7. Tabele przestawne:
Różne sposoby prezentacji danych,
Wstawianie pól i elementów obliczeniowych,
Funkcja WEŹDANETABELI(),
8. Wykresy przestawne,
9. Formatowanie warunkowe za pomocą formuł,
10. Konsolidowanie danych,
11. Ochrona arkusza i skoroszytu,
12. Łącza,
13. Analiza warunkowa:
Menedżer scenariuszy,
Szukaj wyniku,
14. Formanty, zastosowanie w wybranych przykładach,
15. Tworzenie makr,
16. Wprowadzenie do Visual Basic for Applications,
17. Pobieranie i przekształcanie danych,
18. Test wewnętrzny.

Test składa się z  kilkunastu pytań jednokrotnego wyboru i zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu Excel.

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

Koszt udziału w kursie od os. wynosi 600 zł brutto,

Kurs jest planowany w trybie weekendowym, w godz. od 09.00 do 15.30 w soboty i do 14.45 w niedziele.

Kurs będzie prowadzony w formie warsztatów

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem testu wewnętrznego

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]