MS Excel – poz.zaawansowany

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Do 31 sierpnia trwa rekrutacja. Kurs planowany jest we wrześniu. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Kurs ma charakter zaawansowany.

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona – wynosi 10.

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym.

 

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługę programu Excel w stopniu zaawansowanym.  Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać z zaawansowanych formuł i funkcji.

Program Microsoft Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu MS Excel i są zainteresowane poznaniem zaawansowanych narządzi programu, służących do analizowania danych, budowania raportów oraz zestawień

Program:

 1. Zaawansowane filtrowanie.
 2. Definiowanie i wykorzystanie nazw w arkuszu.
 3. Funkcje analizy danych.
 4. Funkcje tekstowe.
 5. Funkcje daty i czasu.
 6. Przygotowanie danych do analizy.
 7. Tabele przestawne.
 8. Wykresy przestawne.
 9. Formatowanie warunkowe za pomocą formuł.
 10. Ochrona arkusza i skoroszytu.
 11. Formanty, zastosowanie w wybranych przykładach.
 12. Tworzenie makr.
 13. Wprowadzenie do Visual Basic for Applications.
 14. Power Query.
 15. Podsumowanie wiadomości – test sprawdzający nabyte umiejętności i wiedzę  teoretyczną.

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na poziomie 60% oraz wyniku testu przeprowadzanego na zakończenie zajęć.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Kurs jest prowadzony w formie warsztatów.

Zajęcia planowane są w weekendy, w godz. od 09.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych) w soboty i od 09.00 do 14.45 (7 godzin dydaktycznych) w niedziele. Kurs realizowany jest w trakcie 4 dni.

Koszt udziału w kursie wynosi 780 zł brutto od osoby. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka (25% ceny kursu). Pozostała płatna jest po rozpoczęciu kursu. Dokładna informacja odnośnie płatności jest zamieszczona w formularzu wysyłanym po wypełnieniu przez kandydata/kandydatkę zgłoszenia dostępnego pod opisem kursu.

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego zajęcia.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru.
Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  [recaptcha size:compact]