MS Excel poziom zaawansowany

Kurs ma charakter zaawansowany

Rekrutacja na zajęcia trwa do 30.11.2021 roku.

Kurs planowany jest w 12.2021 roku.

Kurs realizowany jest w trybie weekendowym.

Kurs ma charakter zaawansowany.

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi 10

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym, zatem jego przeprowadzenie jest zależne od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w regionie.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługę programu MS Excel w stopniu zaawansowanym. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać z zaawansowanych formuł i funkcji.

Program Microsoft Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu MS Excel i są zainteresowane poznaniem zaawansowanych narządzi programu, służących do analizowania danych, budowania raportów oraz zestawień

Program kursu:

1. Zaawansowane filtrowanie.
2. Definiowanie i wykorzystanie nazw w arkuszu.
3. Funkcje analizy danych:
 – WYSZUKAJ.PIONOWO (),
 – INDEKS (),
 – PODAJ.POZYCJĘ (),
 – PRZESUNIĘCIE (),
 – ADR.POŚR ().
4. Funkcje tekstowe:
 – Wybieranie części tekstów,
 – Zmiana formatu tekstowego na inny.
5. Funkcje daty i czasu – zastosowania w różnych przykładach.
6. Przygotowanie danych do analizy.
7. Tabele przestawne:
 – Różne sposoby prezentacji danych,
 – Wstawianie pól i elementów obliczeniowych,
 – Funkcja WEŹDANETABELI().
8. Wykresy przestawne.
9. Formatowanie warunkowe za pomocą formuł.
10. Konsolidowanie danych.
11. Ochrona arkusza i skoroszytu.
12. Łącza.
13. Analiza warunkowa:
 – Menedżer scenariuszy,
- Szukaj wyniku.
14. Formanty, zastosowanie w wybranych przykładach.
15. Tworzenie makr. 
16. Wprowadzenie do Visual Basic for Applications.
17. Pobieranie i przekształcanie danych. 
18. Podsumowanie wiadomości.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – w formie testu zamkniętego jednokrotnego wyboru i jednego zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu EXCEL.

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych. 

Koszt udziału w kursie od os. wynosi 600 zł brutto.

Kurs jest planowany w trybie weekendowym, w godz. od 09.00 do 15.30 w soboty i do 14.45 w niedziele. 

Kurs będzie prowadzony w formie warsztatów.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego;

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy ! !

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon