MS Excel – poz.zaawansowany

Kurs ma charakter zaawansowany

Od 27.12.2022 do 02.01.2023 z uwagi na przerwę świąteczną nie będzie możliwości skontaktowania się z Oddziałem w sprawie kursu. Na nadesłane zgłoszenia odpowiemy w dniu 03.01.2023.

Do dnia 28.2.2023 r. trwa rekrutacja na kurs.

Kurs planowany jest w 3.2023 r. 

Kurs ma charakter zaawansowany

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona – wynosi 10

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym

Kurs realizowany jest w trybie weekendowym

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługę programu Excel w stopniu zaawansowanym.
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać z zaawansowanych formuł i funkcji.

Program Microsoft Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu MS Excel i są zainteresowane poznaniem zaawansowanych narządzi programu, służących do analizowania danych, budowania raportów oraz zestawień

Program kursu :

Test składa się z  kilkunastu pytań jednokrotnego wyboru i zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu Excel.

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

Koszt udziału w kursie od os. wynosi 780 zł brutto od osoby. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 580 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu.

Kurs jest planowany w trybie weekendowym, w godz. od 09.00 do 15.30 w soboty i do 14.45 w niedziele.

Kurs będzie prowadzony w formie warsztatów.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem testu wewnętrznego

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]