MS Excel – poz.zaawansowany

Kurs ma charakter zaawansowany

Kurs planowany jest jesienią. Do 31 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.

Kurs ma charakter zaawansowany

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona – wynosi 10

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym

Kurs realizowany jest w trybie weekendowym

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługę programu Excel w stopniu zaawansowanym.
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać z zaawansowanych formuł i funkcji.

Program Microsoft Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu MS Excel i są zainteresowane poznaniem zaawansowanych narządzi programu, służących do analizowania danych, budowania raportów oraz zestawień

Program kursu :

 1. Zaawansowane filtrowanie.
 2. Definiowanie i wykorzystanie nazw w arkuszu.
 3. Funkcje analizy danych.
 4. Funkcje tekstowe.
 5. Funkcje daty i czasu.
 6. Przygotowanie danych do analizy.
 7. Tabele przestawne.
 8. Wykresy przestawne.
 9. Formatowanie warunkowe za pomocą formuł.
 10. Ochrona arkusza i skoroszytu.
 11. Formanty, zastosowanie w wybranych przykładach.
 12. Tworzenie makr.
 13. Wprowadzenie do Visual Basic for Applications.
 14. Power Query.
 15. Podsumowanie wiadomości – test sprawdzający nabyte umiejętności i wiedzę  teoretyczną.

Test składa się z  kilkunastu pytań jednokrotnego wyboru i zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu Excel.

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

Koszt udziału w kursie od os. wynosi 780 zł brutto od osoby. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 580 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu.

Kurs jest planowany w trybie weekendowym, w godz. od 09.00 do 15.30 w soboty i do 14.45 w niedziele.

Kurs będzie prowadzony w formie warsztatów.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem testu wewnętrznego.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  [recaptcha size:compact]