Analiza finansowa

Kurs ma charakter zaawansowany - wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości

Rekrutacja na kurs trwa do 30 marca. 

Kurs planowany jest z początkiem kwietnia br. 

Kurs będzie prowadzony  w ciągu  ok. 11 dni.

Zajęcia planowane są w weekendy.

Liczba miejsc na kursie wynosi 20. 

Kurs ma charakter podstawowy.

Od osób zamierzających wziąć udział w kursie wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień związanych z podstawami rachunkowości.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania metod analizy finansowej m.in. do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, badania i oceny zdolności kredytowej,  lepszego wykorzystania zasobów,  poprawy wyniku finansowego oraz sprostania potrzebom rynku.

Kurs przeznaczony jest dla zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, głównych księgowych bądź osób przygotowujących się do pracy na tych stanowiskach.

Program kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – w formie testu zamkniętego
jednokrotnego wyboru i jednego zadania praktycznego, obejmującego zakres tematyczny zajęć

Kurs w łącznym wymiarze 76 godzin zawiera 20 godzin case studies.

Zajęcia odbywać się będą w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, w soboty i niedziele, w godz. od 09.00 do 14.45/15.30, co 2 tygodnie.

Koszt kursu 1200 zł brutto.

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców prowadzących kurs.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 52 322 90 60 lub o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Zapraszamy!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon