Analiza finansowa w firmie

Kurs ma charakter zaawansowany - wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości

Kurs ma charakter podstawowy.

Kurs planowany jest w formie stacjonarnej, ale w przypadku gdy będzie taka konieczność zajęcia mogą być realizowane zdalnie.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania metod analizy finansowej m.in. do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, badania i oceny zdolności kredytowej,  lepszego wykorzystania zasobów,  poprawy wyniku finansowego oraz sprostania potrzebom rynku.

Kurs przeznaczony jest dla zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, głównych księgowych bądź osób przygotowujących się do pracy na tych stanowiskach.

Program – ramowy :

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kurs w łącznym wymiarze 76 godzin zawiera 20 godzin case studies

Koszt kursu 1200 zł brutto za osobę. Minimalna grupa szkoleniowa = 10 osób.

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców prowadzących kurs.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział
w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego;

Plan zajęć pozostaje do ustalenia z Zamawiającym.

Kurs prowadzony jest dla grup zorganizowanych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.