Analiza finansowa

Kurs ma charakter zaawansowany - wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości

Kurs organizowany jest wyłącznie dla grup zorganizowanych

Terminy oraz tryb organizacji pozostają do uzgodnienia z Zamawiającym

Kurs ma charakter podstawowy

Od osób zamierzających wziąć udział w kursie wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień związanych z podstawami rachunkowości

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania metod analizy finansowej m.in. do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, badania i oceny zdolności kredytowej,  lepszego wykorzystania zasobów,  poprawy wyniku finansowego oraz sprostania potrzebom rynku.

Kurs przeznaczony jest dla zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, głównych księgowych bądź osób przygotowujących się do pracy na tych stanowiskach.

Program kursu – ramowy :

Program jest modyfikowany pod kątem potrzeb Zamawiającego przed kursem

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym

Kurs w łącznym wymiarze 76 godzin zawiera 20 godzin case studies.

Koszt kursu 1200 zł brutto od osoby – możliwość negocjacji ceny.

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców prowadzących kurs.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 52 322 90 60,
w dni powszednie, w godz. od 08.00 do 16.00.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursu !!