Analiza finansowa

Kurs ma charakter zaawansowany - wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości

Rekrutacja na zajęcia trwa do 31.12.2021 roku.

Kurs planowany jest od 1.2022 roku.

Tryb nauczania – weekendowy.

Kurs ma charakter podstawowy.

Kurs planowany jest w formie stacjonarnej, ale w
przypadku gdy będzie taka konieczność zajęcia mogą być realizowane zdalnie.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania metod analizy finansowej m.in. do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, badania i oceny zdolności kredytowej,  lepszego wykorzystania zasobów,  poprawy wyniku finansowego oraz sprostania potrzebom rynku.

Kurs przeznaczony jest dla zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, głównych księgowych bądź osób przygotowujących się do pracy na tych stanowiskach.

Program – ramowy :

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kurs w łącznym wymiarze 76 godzin zawiera 20 godzin case studies

Koszt kursu 1200 zł brutto za os.

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców prowadzących kurs.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział
w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego;

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy!!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon