Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kurs planowany od 12.2021 roku.

Rekrutacja trwa do 30.11.2021 roku.

Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych  prowadzony jest w oparciu o zakres tematyczny wskazany w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym

Kurs planowany jest w formie stacjonarnej. W przypadku gdy będzie taka konieczność ze względów epidemiologicznych zajęcia będą realizowane zdalnie;

Liczba miejsc szkoleniowych wynosi 15

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do profesjonalnego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa ale kurs kierowany jest także do osób podejmujących pracę na stanowiskach menedżerskich w: przedsiębiorstwach, spółkach państwowych, komunalnych i samorządowych, ale także w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym. Kurs ma za zadanie kompleksowo przygotować osoby w nim uczestniczące do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków organów nadzorczych. W czasie trwania kursu zostaną omówione przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie.

Program kursu:

 1. Prawo gospodarcze publiczne ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej  ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. O zasadach kształtowania  wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dz. U. Poz. 1202),  ustawy z dnia 18 marca 2010 r. O szczególnych uprawnieniach ministra  właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych  spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących  działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw  gazowych (dz. U. Z 2016 r. Poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  O kontroli niektórych inwestycji (dz. U. Z 2016 r. Poz. 980 i 1954)
 2. Prawo gospodarcze prywatne ze szczególnym uwzględnieniem prawa  spółek kapitałowych
 3. Prawo pracy
 4. Prawo rynku kapitałowego
 5. Podstawy ekonomii
 6. Podstawy zarządzania
 7. Finanse przedsiębiorstw
 8. Rewizja finansowa oraz analiza  sprawozdań finansowych
 9. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  w Europie i na  świecie
 10. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
 11. Egzamin wewn.

Kurs realizowany jest w wymiarze 100 godz. lekcyjnych

Tryb organizacji kursu: zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie, weekendowo, w soboty i niedziele.

Koszt udziału w kursie – 1 850 zł brutto. W czasie trwania kursu uczestnikom zostaną przekazane m.in. materiały opracowane przez wykładowców.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział
w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego,

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego. Wysokość opłaty wynosi 850 zł. Wpłatę trzeba uregulować
na konto Ministerstwa. Zgłoszenia dokonuje się indywidualnie, dopełniając formalności – przesłania dokumentów
i dokonania opłaty we wskazanym przez Ministerstwo czasie. Egzamin organizowany jest w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Warszawa.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon