Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Przygotowaliśmy dla Państwa krótkie nagranie zawierające informacje odnośnie sposobu prowadzenia kursu. W celu odtworzenia, prosimy o kliknięcie w poniższy linkInformacja o kursie.

Informacja o kursie

Do 29 lutego trwa rekrutacja. Zapraszamy  do przesyłania zgłoszeń. Kurs planowany jest od marca.

Kurs prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Liczba miejsc szkoleniowych wynosi 15.

Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych  prowadzony jest w oparciu o zakres tematyczny wskazany w Ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do profesjonalnego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego w spółce. Kurs ma za zadanie kompleksowo przygotować osoby w nim uczestniczące do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków organów nadzorczych. W czasie trwania kursu zostaną omówione przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie.

Program:

1. Prawo gospodarcze publiczne,
2. Prawo gospodarcze prywatne ze szczególnym uwzględnieniem prawa  spółek kapitałowych,
3. Prawo pracy,
4. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej,
5. Prawo rynku kapitałowego,
6. Podstawy ekonomii,
7. Finanse przedsiębiorstw,
8. Rewizja finansowa oraz analiza  sprawozdań finansowych,
9. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na  świecie,
10. Podstawy zarządzania.

Kurs realizowany jest w wymiarze 68 godzin lekcyjnych.

Kurs zaliczany jest na podstawie obecności na zajęciach – wymaga jest frekwencja na poziomie 60%.

Tryb organizacji kursu: zajęcia będą odbywać się weekendy, w ciągu 9 dni, soboty i niedziele, w godz. od 09.00 do 15.00/15.45, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie.

Koszt udziału w kursie – 2400 zł brutto za os. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych
Pozostała opłata 2200 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu, w maks.2 ratach

W czasie trwania kursu uczestnikom zostaną przekazane materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców oraz przykładowe pytania egzaminacyjne.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego. Wysokość opłaty wynosi 850 zł. Wpłatę trzeba uregulować
na konto Ministerstwa. Zgłoszenia dokonuje się indywidualnie, dopełniając formalności – przesłania dokumentów
i dokonania opłaty we wskazanym przez Ministerstwo czasie. Egzamin organizowany jest w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Warszawa.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs.

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]