Rady nadzorcze spółek

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Nabór zgłoszeń na kurs trwa do 30 X br 

Kurs planowany jest od II połowy XI br.

Kurs prowadzony w trybie weekendowym, w trybie co dwytyg. zjazdów

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa prowadzony jest w oparciu o zakres tematyczny wskazany w  Ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016  (art.21 ust.2).

Liczba miejsc szkoleniowych wynosi 20.

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do profesjonalnego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce z udziałem Skarbu Państwa ale kurs kierowany jest także do osób podejmujących pracę na stanowiskach menedżerskich w: przedsiębiorstwach, spółkach państwowych, komunalnych i samorządowych, ale także w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym. Kurs ma za zadanie kompleksowo przygotować osoby w nim uczestniczące do egzaminu państwowego składanego przed komisją wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów. Pomyśle zdanie egzaminu państwowego upoważnia do kandydowania na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W czasie trwania kursu zostaną omówione przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie państwowym.

Program kursu:

 1. Prawo gospodarcze publiczne ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej  ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. O zasadach kształtowania  wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dz. U. Poz. 1202),  ustawy z dnia 18 marca 2010 r. O szczególnych uprawnieniach ministra  właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych  spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących  działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw  gazowych (dz. U. Z 2016 r. Poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  O kontroli niektórych inwestycji (dz. U. Z 2016 r. Poz. 980 i 1954)
 2. Prawo gospodarcze prywatne ze szczególnym uwzględnieniem prawa  spółek kapitałowych
 3. Prawo pracy
 4. Prawo rynku kapitałowego
 5. Podstawy ekonomii
 6. Podstawy zarządzania
 7. Finanse przedsiębiorstw
 8. Rewizja finansowa oraz analiza  sprawozdań finansowych
 9. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  w Europie i na  świecie
 10. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Kurs realizowany jest w wymiarze 100 godz. lekcyjnych

Tryb organizacji kursu: zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie, weekendowo, w soboty i niedziele.

Koszt udziału w kursie – 1 850 zł brutto. W czasie trwania kursu uczestnikom zostaną przekazane m.in. materiały opracowane przez wykładowców.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Prezesa Rady Ministrów. Wysokość opłaty za egzamin została ustalona przez Prezesa Rady Ministrów i wynosi 850 zł.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższego formularza bądź o kontakt telefoniczny pod numerem 52 322 90 66.

Zapraszamy !!!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon