Kurs języka migowego

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Do 31 sierpnia trwa rekrutacja. Kurs planowany jest od września. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Liczba miejsc jest ograniczona – do 15 osób.

Kurs w formie stacjonarnej. 

Kurs ma charakter podstawowy.

 

Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb społecznych, urzędów i instytucji oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką kursu.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu języka migowego.

Program:

Podstawy wiedzy o osobach niesłyszących.
Teoria języka migowego:
• podstawowe pojęcia,
• zasady i reguły pomocnicze w systemie językowo-migowym,
• kultura wypowiedzi języka migowego.
Daktylografia – zapoznanie i utrwalenie znaków polskiego alfabetu palcowego oraz podstawowych liczebników głównych i porządkowych.
Ideografia: zapoznanie się ze znakami języka migowego związanymi z następującą tematyką :  pierwszy kontakt, praca i zatrudnienie, edukacja, zdrowie,  dom i rodzina, urzędy i instytucje, kultura i sport, rachuba czasu.

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na poziomie 60% oraz wyniku egzaminu wewnętrznego.

Kurs jest realizowany w liczbie 60 godzin dydaktycznych. Kurs będzie przeprowadzony w trakcie 12 dni. 

Zajęcia będą prowadzone w sob. i ndz. w godz. od 09.00 do 13.00., w wymiarze 5 godzin dydaktycznych na dzień.

Koszt udziału w kursie wynosi 1050 złotych brutto od osoby. Przed zajęciami pobierana jest zaliczka. Pozostała opłata  płatna jest po rozpoczęciu kursu, w maks. 2 ratach. Dokładna informacja odnośnie płatności jest zamieszczona w formularzu wysyłanym po wypełnieniu przez kandydata/kandydatkę zgłoszenia dostępnego pod opisem kursu.

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowcę.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]