Kurs języka migowego

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Rekrutacja trwa do 15.1.2024 r. Kurs planowany jest od 2.2024 r.

Liczba miejsc jest ograniczona – do 15 osób.

Kurs w formie stacjonarnej. 

Kurs ma charakter podstawowy.

 

Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb społecznych, urzędów i instytucji oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką kursu.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu języka migowego.

Program:

Podstawy wiedzy o osobach niesłyszących.
Teoria języka migowego:
• podstawowe pojęcia,
• zasady i reguły pomocnicze w systemie językowo-migowym,
• kultura wypowiedzi języka migowego.
Daktylografia – zapoznanie i utrwalenie znaków polskiego alfabetu palcowego oraz podstawowych liczebników głównych i porządkowych.
Ideografia: zapoznanie się ze znakami języka migowego związanymi z następującą tematyką :  pierwszy kontakt, praca i zatrudnienie, edukacja, zdrowie,  dom i rodzina, urzędy i instytucje, kultura i sport, rachuba czasu.

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na poziomie 60% zajęć oraz zdania egzaminu wewnętrznego.

Kurs jest realizowany w liczbie 60 godzin dydaktycznych. Kurs będzie przeprowadzony w trakcie 12 dni. 

Zajęcia będą prowadzone w sob. i ndz. w godz. od 09.00 do 13.00., w wymiarze 5 godzin dydaktycznych na dzień.

Koszt udziału w kursie wynosi 1050 złotych brutto od osoby. Przed zajęciami pobierana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 850 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu, w maks. 2 ratach.

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowcę.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]