Jęz. migowy

Kurs ma charakter podstawowy

Kurs organizowany jest wyłącznie dla grup zorganizowanych.

Terminy oraz tryb organizacji pozostają do uzgodnienia z Zamawiającym.

Kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym.

Kurs jest prowadzony w formie stacjonarnej.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb społecznych, urzędów i instytucji oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką kursu

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu języka migowego

Program kursu:

Podstawy wiedzy o osobach niesłyszących.
Teoria języka migowego:
• podstawowe pojęcia,
• zasady i reguły pomocnicze w systemie językowo-migowym,
• kultura wypowiedzi języka migowego.
Daktylografia – zapoznanie i utrwalenie znaków polskiego alfabetu palcowego oraz podstawowych liczebników głównych i porządkowych.
Ideografia: zapoznanie się ze znakami języka migowego związanymi z następującą tematyką :  pierwszy kontakt, praca i zatrudnienie, edukacja, zdrowie,  dom i rodzina, urzędy i instytucje, kultura i sport, rachuba czasu.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym;

Uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowcę prowadzącego zajęcia.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział
w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego,

Koszt udziału w kursie wynosi 1050 zł brutto od osoby.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr 52 322 90 60 w dni robocze, w godz. od 08:00 do 16:00,

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursu!!