Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany

Kurs ma charakter średniozaawansowany

Kurs planowany jest w 12.2021 roku.

Nabór trwa do 30.11.2021 roku.

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi – 10.

Kurs ma charakter średniozaawansowany

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym, zatem jego przeprowadzenie jest zależne od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w regionie

Kurs ma poziom średniozaawansowany

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel w stopniu średniozaawansowanym. W czasie kursu uczestnicy nauczą się metod obróbki danych w arkuszu, generowania różnych typów wykresów, pracy z wieloma skoroszytami, tworzenia zestawień i posumowań, tworzenia formuł i wykorzystania wbudowanych funkcji arkusza, analizy danych za pomocą tabel przestawnych.

Program Microsoft Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę
i umiejętności w zakresie obsługi programu Microsoft Excel.

Program kursu

 1. Wstęp i powtórzenie podstaw programu Excel
  • Wygląd ekranu.
  • Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek.
  • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów.
  • Ukrywanie/Odkrywanie kolumn, wierszy, arkuszy.
  • Skróty klawiszowe.
  • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
  • Nazywanie komórek i zakresów.
 2. Sortowanie i filtrowanie danych
 3. Wstawianie i używanie obiektu TABELA
 4. Formuły i funkcje w Excelu
  • Tworzenie formuł w Excelu.
  • Odwołania pomiędzy arkuszami.
  • Przypomnienie podstawowych i najczęściej używanych funkcji: SUMA; ŚREDNIA; MAX; MIN; ILE.NIEPUSTYCH; LICZ.PUSTE; ILE.LICZB; LICZ.JEŻELI.
  • Wprowadzenie funkcji: MAX.K; MIN.K
  • WARUNKI; SUMA.JEŻELI; SUMA.WARUNKÓW.
 5. Sposoby adresowania komórek: względne, bezwzględne i mieszane.
 6. Funkcje daty i czasu
 7. Funkcje tekstowe
 8. Funkcje logiczne
  • Funkcje: JEŻELI, ORAZ, LUB, CZY….
  • Zagnieżdżanie funkcji.
 9. Formatowanie warunkowe
 10. Sprawdzanie poprawności danych
 11. Tabele przestawne – wstęp.
 12. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych
 13. Funkcje wyszukujące
  • PIONOWO;
  • INDEKS;
  • POZYCJĘ.
 14. Praca z wykresami
 15. Drukowanie i jego opcje. Przygotowywanie arkusza do druku
 16. Wstawianie obiektów graficznych do arkusza
 17. Szablony skoroszytów
 18. Zapisywanie plików w różnych formatach i ich charakterystyka
 19. Importowanie danych
 20. Ochrona skoroszytu
 21. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników po zakończonym kursie; 

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – w formie testu zamkniętego jednokrotnego wyboru i jednego zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu MS Excel.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Kurs zostanie przeprowadzony w ciągu 2 weekendów, w soboty od godz. 09.00 do 15.30 oraz w niedziele od 09.00 do 14.45 – kurs stacjonarny.

Koszt udziału w kursie wynosi 550 zł brutto.

Kurs jest prowadzony w formie warsztatów.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon