Microsoft Excel – poz. średniozaawansowany

Kurs ma charakter średniozaawansowany

Kurs planowany jest od 02.2023 r.

Do 31.1.2023 r. prowadzony jest nabór zgłoszeń!

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi – 10.

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym.

Kurs organizowany jest weekendowo.

Kurs ma poziom średniozaawansowany.

 

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel w stopniu średniozaawansowanym. W czasie kursu uczestnicy nauczą się metod obróbki danych w arkuszu, generowania różnych typów wykresów, pracy z wieloma skoroszytami, tworzenia zestawień i posumowań, tworzenia formuł i wykorzystania wbudowanych funkcji arkusza, analizy danych za pomocą tabel przestawnych.

Program Microsoft Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę
i umiejętności w zakresie obsługi programu Microsoft Excel.

Program

 1. Wstęp i powtórzenie podstaw programu Excel,
 2. Sortowanie i filtrowanie danych,
 3. Wstawianie i używanie obiektu tabela,
 4. Sposoby adresowania komórek,
 5. Formuły w Excelu,
 6. Funkcje daty i czasu, logiczne, tekstowe,
 7. Formatowanie warunkowe,
 8. Tabele przestawne,
 9. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych,
 10. Funkcje wyszukujące,
 11. Praca z wykresami,
 12. Drukowanie, opcje, przygotowanie arkusza,
 13. Wstawianie obiektów graficznych do arkusza,
 14. Szablony skoroszytów,
 15. Zapisywanie plików w różnych formatach i ich charakterystyka,
 16. Importowanie danych,
 17. Ochrona skoroszytu,
 18. Test wewnętrzny.

Test składa się z  kilkunastu pytań jednokrotnego wyboru i zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu Excel.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Kurs zostanie przeprowadzony w ciągu 2 weekendów, 

w soboty od godz. 09.00 do 15.30 oraz w niedziele od 09.00 do 14.45.

Koszt udziału w kursie wynosi 720 zł brutto za osobę. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 520 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu.

Kurs jest prowadzony w formie warsztatów

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem testu wewnętrznego.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru.
Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  [recaptcha size:compact]