Microsoft Excel – poz. średniozaawansowany

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Do 31 sierpnia trwa rekrutacja. Kurs planowany jest we wrześniu. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi – 10.

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym.

Kurs ma poziom średniozaawansowany.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel w stopniu średniozaawansowanym.

W czasie kursu uczestnicy nauczą się metod obróbki danych w arkuszu, generowania różnych typów wykresów, pracy z wieloma skoroszytami, tworzenia zestawień i posumowań, tworzenia formuł i wykorzystania wbudowanych funkcji arkusza, analizy danych za pomocą tabel przestawnych.

Program Microsoft Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności
w zakresie obsługi programu Microsoft Excel.

Program:

 1. Wstęp i powtórzenie podstaw programu Excel.
 2. Sortowanie i filtrowanie danych.
 3. Wstawianie i używanie obiektu Tabela.
 4. Sposoby adresowania komórek.
 5. Formuły i funkcje w Excelu.
 6. Funkcje daty i czasu.
 7. Funkcje tekstowe.
 8. Funkcje logiczne.
 9. Formatowanie warunkowe.
 10. Tabele przestawne – wstęp.
 11. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych.
 12. Funkcje wyszukujące.
 13. Praca z wykresami.
 14. Drukowanie i jego opcje, przygotowywanie arkusza do druku.
 15. Ochrona skoroszytu.
 16. Wstęp do narzędzi Power Query.
 17. Ćwiczenia podsumowujące – test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczestników.

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na poziomie 60% oraz wyniku testu przeprowadzanego na zakończenie zajęć.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Kurs jest prowadzony w formie warsztatów.

Zajęcia planowane są w weekendy, w godz. od 09.00 do 15.30 (8 godzin dydaktycznych) w soboty i od 09.00 do 14.45 (7 godzin dydaktycznych) w niedziele. Kurs realizowany jest w trakcie 4 dni.

Koszt udziału w kursie wynosi 720 zł brutto za osobę. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka. Pozostała opłata płatna jest po rozpoczęciu kursu. Dokładna informacja odnośnie płatności jest zamieszczona w formularzu wysyłanym po wypełnieniu przez kandydata/kandydatkę zgłoszenia dostępnego pod opisem kursu.

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowcę.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru.
Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  [recaptcha size:compact]