Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany

Kurs ma charakter średniozaawansowany

Nabór na kurs prowadzony jest do 31 marca 2020 roku

Kurs planowany jest od 2 połowy kwietnia br.

Najbliższa edycja kursu będzie zorganizowana w trybie weekendowym – 2 weekendy

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi 10.

Kurs ma charakter średniozaawansowany

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel w stopniu średniozaawansowanym. W czasie kursu uczestnicy nauczą się metod obróbki danych w arkuszu, generowania różnych typów wykresów, pracy z wieloma skoroszytami, tworzenia zestawień i posumowań, tworzenia formuł i wykorzystania wbudowanych funkcji arkusza, analizy danych za pomocą tabel przestawnych.

Program Microsoft Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę
i umiejętności w zakresie obsługi programu Microsoft Excel.

Program kursu

 1. Powtórzenie podstaw programu Excel:
 1. Sortowanie i filtrowanie danych.
 2. Wstawianie i używanie obiektu TABELA.
 3. Formuły:
 1. Sposoby adresowania komórek: względne i bezwzględne.
 2. Funkcje:
 1. Formularze.
 2. Formatowanie warunkowe.
 3. Sprawdzanie poprawności danych.
 4. Tabele przestawne – tworzenie i modyfikacja.
 5. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych.
 6. Praca z wykresami
 1. Drukowanie i jego opcje.
 2. Przygotowywanie arkusza do druku.
 3. Tworzenie formuł wyszukujących wartości: WYSZUKAJ.PIONOWO; INDEKS; PODAJ.POZYCJĘ.
 4. Wstawianie obiektów graficznych do arkusza.
 5. Szablony skoroszytów.
 6. Zapisywanie plików w różnych formatach i ich charakterystyka.
 7. Importowanie i eksportowanie danych.
 8. Ochrona skoroszytu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – w formie testu zamkniętego
jednokrotnego wyboru i jednego zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu Microsoft Excel

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Kurs zostanie przeprowadzony w ciągu 2 weekendów, w soboty od godz. 09.00 do 15.30 oraz w niedziele od 09.00 do 14.45.

Koszt udziału w kursie wynosi 550 zł brutto.

Kurs jest prowadzony w formie warsztatów.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego, lub o kontakt tel. pod numerem 52 322 90 60.

Zapraszamy!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon