Microsoft Excel – poz. średniozaawansowany

Kurs ma charakter średniozaawansowany

Kurs odbędzie się w dniach 17-18 i 24-25 VI 2023 r.

Nabór jest prowadzony do 13 VI 2023 r.

Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona i wynosi – 10.

Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym.

Kurs organizowany jest weekendowo.

Kurs ma poziom średniozaawansowany.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel w stopniu średniozaawansowanym.
W czasie kursu uczestnicy nauczą się metod obróbki danych w arkuszu, generowania różnych typów wykresów, pracy z wieloma skoroszytami, tworzenia zestawień i posumowań, tworzenia formuł i wykorzystania wbudowanych funkcji arkusza, analizy danych za pomocą tabel przestawnych.

Program Microsoft Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę
i umiejętności w zakresie obsługi programu Microsoft Excel.

Program kursu :

 1. Wstęp i powtórzenie podstaw programu Excel.
 2. Sortowanie i filtrowanie danych.
 3. Wstawianie i używanie obiektu Tabela.
 4. Sposoby adresowania komórek.
 5. Formuły i funkcje w Excelu.
 6. Funkcje daty i czasu.
 7. Funkcje tekstowe.
 8. Funkcje logiczne.
 9. Formatowanie warunkowe.
 10. Tabele przestawne – wstęp.
 11. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych.
 12. Funkcje wyszukujące.
 13. Praca z wykresami.
 14. Drukowanie i jego opcje, przygotowywanie arkusza do druku.
 15. Ochrona skoroszytu.
 16. Wstęp do narzędzi Power Query.
 17. Ćwiczenia podsumowujące – test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczestników.

Test składa się z  kilkunastu pytań jednokrotnego wyboru i zadania praktycznego wykonanego z użyciem programu Excel.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Kurs zostanie przeprowadzony w ciągu 2 weekendów, 

w soboty od godz. 09.00 do 15.30 oraz w niedziele od 09.00 do 14.45.

Koszt udziału w kursie wynosi 720 zł brutto za osobę. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 520 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu.

Kurs jest prowadzony w formie warsztatów

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem testu wewnętrznego.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru.
Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  [recaptcha size:compact]