Kadry i Płace

Kurs ma charakter podstawowy

Nabór na kurs planowany do 30.09.2020 r.

Zajęcia planowane są w formie stacjonarnej. 

Liczba miejsc jest ograniczona – do 15 osób, dlatego o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia.

Kurs planowany jest od  24 października 2020 r.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie
i przesłanie poniżej widniejącego formularza zgłoszeniowego.

Kurs ma charakter podstawowy.

Najbliższa edycja będzie realizowana w trybie weekendowym,
w soboty i niedziele.

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa pracy, systemów wynagradzania i zasad ubezpieczeń społecznych. Na kursie poruszana jest problematyka prawna regulująca stosunki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące zasad i systemów wynagradzania, rozliczenia z ZUS oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy. Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów personalnych, księgowości i rachuby wynagrodzeń, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami poruszanymi na kursie.

 Program kursu:

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kurs obejmuje 64 godziny lekcyjne.

Zajęcia będą organizowane w soboty i niedziele, zjazdy w co drugi weekend, kurs w godz. od 9.00 do 14.45, 15.45 albo 16.30.

Uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 850 zł brutto.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (52 322 90 60) lub o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy !!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon