Kadry i płace w firmie

Kurs ma charakter podstawowy

Kurs planowany jest w przedziale od maja do czerwca 2021 r. 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest do 10 maja br.

Liczba miejsc jest ograniczona – do 15 osób, dlatego o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia.

Kurs planowany jest w formie nauczania zdalnego lub stacjonarnej – w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Kurs ma charakter podstawowy.

Najbliższa edycja będzie realizowana w trybie weekendowym.

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa pracy, systemów wynagradzania i zasad ubezpieczeń społecznych. Na kursie poruszana jest problematyka prawna regulująca stosunki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące zasad i systemów wynagradzania, rozliczenia z ZUS oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy. Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów personalnych, księgowości i rachuby wynagrodzeń, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami poruszanymi na kursie.

 Program kursu:

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kurs obejmuje 64 godziny lekcyjne.

Zajęcia będą organizowane w soboty i niedziele, zjazdy w co drugi weekend, kurs w godz. od 09.00 do 14.45, 15.45 lub 16.30

Uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 850 zł brutto.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon