Kadry i płace w firmie

Kurs ma charakter podstawowy

Kurs planowany jest jesienią. Do 31 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona – do 12 osób.

Kurs w formie stacjonarnej. 

Kurs ma charakter podstawowy.

Najbliższa edycja będzie realizowana w trybie weekendowym.

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa pracy, systemów wynagradzania i zasad ubezpieczeń społecznych. Na kursie poruszana jest problematyka prawna regulująca stosunki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące zasad i systemów wynagradzania, rozliczenia z ZUS oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów personalnych, księgowości i rachuby wynagrodzeń, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami poruszanymi na kursie.

Program kursu:

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kurs obejmuje 64 godziny lekcyjne.

Zajęcia będą organizowane w soboty i niedziele, zjazdy w co drugi weekend, kurs w godz. od 09:00 do 14:45 lub 15:30

Uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 980 złotych brutto. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych. Pozostała opłata 780 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu, w maks. 2 ratach.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]