Kadry i płace w firmie

Kurs ma charakter podstawowy

Prowadzony jest nabór na kurs planowany od w czasie maja do
czerwca br. 

Rekrutacja na kurs trwa do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Liczba miejsc jest ograniczona tj. przyjmujemy maks. 16 osób. 

Kurs ma charakter podstawowy.

Najbliższa edycja będzie realizowana w trybie weekendowym,
w soboty i niedziele.

UWAGA: nie ma już miejsc na kursie rozpoczynając się w marcu br.

 

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa pracy, systemów wynagradzania i zasad ubezpieczeń społecznych. Na kursie poruszana jest problematyka prawna regulująca stosunki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące zasad i systemów wynagradzania, rozliczenia z ZUS oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy. Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów personalnych, księgowości i rachuby wynagrodzeń, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami poruszanymi na kursie.

 Program

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w formie:

– Testu zamkniętego, jednokrotnego wyboru z prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych,
– Zadań praktycznych z wykorzystaniem programów

Kurs obejmuje 64 godziny lekcyjne.

Zajęcia będą organizowane w soboty i niedziele, zjazdy w co drugi weekend, kurs w godz. ok. 09.00 – 14.45 lub 15.30.

Uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 850 zł brutto.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (52 322 90 60) lub o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon