Kurs księgowości budżetowej

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Kurs planowany jest od listopada. Do 31 października przyjmujemy zgłoszenia.

Kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym.

Liczba miejsc szkoleniowych wynosi 15.

Kurs planowany jest w formie stacjonarnej. 

 

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom przedmiotu i zakresu rachunkowości budżetowej, pojęcia jednostek organizacyjnych budżetu, sprawozdawczości budżetowej, a także wiedzy z obszaru ogólnych zasad księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w księgowości jednostek budżetowych.

Kurs adresowany jest do:

Program:

1. Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej:

2. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych:

3. Wynik finansowy jednostki budżetowej:

4.  Sprawozdawczość budżetowa:

5.   Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych.

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na poziomie 60% zajęć oraz zdania egzaminu wewnętrznego.

Program kursu obejmuje 70 godzin dydaktycznych zajęć. Kurs realizowany jest w trakcie 10 dni.

Zajęcia będą odbywać się w weekendy – w soboty oraz niedziele w godz. od 9.00 do 15.00, w wymiarze 7 godzin dydaktycznych na dzień.

Uczestnicy dostają materiały opracowane przez wykładowcę.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego,

Cena za udział w kursie wynosi 1050 zł brutto za os. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 850 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu, w maks. 3 ratach.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru.
Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]