Księgowość budżetowa

Kurs ma charakter podstawowy

Nabór zgłoszeń na kurs trwa do 10 marca br. 

Kurs planowany jest od 2 połowy marca br.

Kurs organizowany będzie w trybie weekendowym.

Kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym.

Liczba miejsc szkoleniowych wynosi 20.

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom przedmiotu i zakresu rachunkowości budżetowej, pojęcia jednostek organizacyjnych budżetu, sprawozdawczości budżetowej, a także wiedzy z obszaru ogólnych zasad księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w księgowości jednostek budżetowych.

Kurs adresowany jest do:

Program kursu:

1. Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej

2. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych

3. Wynik finansowy jednostki budżetowej

4.  Sprawozdawczość budżetowa

5.   Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym – w formie testu zamkniętego
jednokrotnego wyboru i jednego zadania praktycznego, obejmującego zakres tematyczny zajęć

Program kursu obejmuje 70 godzin dydaktycznych zajęć. Zajęcia będą odbywać się w weekendy – w soboty oraz niedziele w godz. od 9.00 do 15.45. lub 15.00

Uczestnikom zostaną przekazane materiały opracowane przez wykładowcę.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt uczestnictwa wynosi 800 zł brutto od osoby.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższego formularza, lub o kontakt telefoniczny pod nr tel. 52 322 90 60.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej.

 

Zapraszamy!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon