Kurs księgowości budżetowej

Kurs ma charakter podstawowy

Zajęcia organizowane są w trybie weekendowym, co 2 tygodnie.

Kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym.

Liczba miejsc szkoleniowych wynosi 16.

Kurs planowany jest w formie stacjonarnej. 

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom przedmiotu i zakresu rachunkowości budżetowej, pojęcia jednostek organizacyjnych budżetu, sprawozdawczości budżetowej, a także wiedzy z obszaru ogólnych zasad księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w księgowości jednostek budżetowych.

Kurs adresowany jest do:

Program kursu

1. Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej

2. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych

3. Wynik finansowy jednostki budżetowej

4.  Sprawozdawczość budżetowa

5.   Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym;

Program kursu obejmuje 70 godzin dydaktycznych zajęć. Zajęcia będą odbywać się w weekendy – w soboty oraz niedziele w godz. od 9.00 do 15.45. lub 15.00

Uczestnikom zostaną przekazane materiały opracowane przez wykładowcę.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego,

Cena za udział w kursie wynosi 1050 zł brutto za os. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych.
Pozostała opłata 850 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu, w maks. 3 ratach.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru.
Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Zapraszamy !!

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]