Kurs księgowości budżetowej

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Do 30 kwietnia trwa rekrutacja. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Kurs planowany jest od maja.

Kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym.

Liczba miejsc szkoleniowych wynosi 15.

Kurs planowany jest w formie stacjonarnej. 

 

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom przedmiotu i zakresu rachunkowości budżetowej, pojęcia jednostek organizacyjnych budżetu, sprawozdawczości budżetowej,  poznania zasad rachunkowości budżetowej, zapoznanie z zakładowym planem kont, operacjami dotyczącymi statutowej dzielności jednostki sektora samorządowego, zasadami tworzenia budżetu w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

Tematyka kursu obejmuje: podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, szczególne  zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdawczości finansowej  i budżetowej, typowe  księgowania  na kontach od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.

Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w księgowości jednostek sektora finansów publicznych, w jednostkach samorządowych.

Kurs przygotowuje do pracy  w pionach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego.

Program: 

 1. Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej:
 1. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych:
 1. Wynik finansowy jednostki budżetowej:
 1. Sprawozdawczość budżetowa:
 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na poziomie 60% oraz wyniku testu przeprowadzanego na zakończenie zajęć.

Program kursu obejmuje 70 godzin dydaktycznych.

Kurs realizowany jest w trakcie 10 dni. Zajęcia będą odbywać się w weekendy
– w soboty oraz niedziele w godz. od 9.00 do 15.00, w wymiarze 7 godzin dydaktycznych na dzień.

Uczestnicy dostają materiały opracowane przez wykładowcę.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Cena za udział w kursie wynosi 1050 zł brutto za os. Przed zajęciami wpłacana jest zaliczka 200 złotych. Pozostała opłata 850 złotych płatna jest po rozpoczęciu kursu, w maks. 3 ratach.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru.
Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  [recaptcha size:compact]