XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

07.04.2009 – Wyniki zawodów centralnych XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

W dniach 28 i 29 marca 2009 r. w Jachrance k/Warszawy odbyły się zawody centralne XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Województwo kujawsko-pomorskie reprezentowało 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem grupy był mgr Andrzej Czyżewski z IV LO w Toruniu. Łącznie w zawodach uczestniczyło 100 laureatów zawodów okręgowych z całej Polski.

Zawody obęjmowały część pisemną i ustną. W części pisemnej uczestnicy odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym, nawiązującym do hasła Olimpiady oraz pytanie opisowe dotyczące problematyki ryzyka i ubezpieczeń. Ponadto zawodnicy rozwiązywali zadanie analityczne sprawdzające umiejętność interpretacji zjawisk i tendencji obserwowanych w gospodarce   a także odpowiadali na 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.
Do części ustnej  dopuszczeni zostali zawodnicy, którzy uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez Jury zawodów. Z naszego Okręgu  w tej części zawodów uczestniczyli: Piotr Bramski z I LO w Bydgoszczy, Dawid Dwórznik z Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Artur Rutkowski z VI LO w Bydgoszczy.
Zadaniem uczestników było dokonanie prezentacji jednego z poniższych tematów:
– Korzyści i koszty wprowadzenia Euro w Polsce,
– Migracje zagraniczne a rynek pracy w Polsce, przyczyny i skutki,
– Bezpieczeństwo energetyczne a środowisko naturalne. Wnioski i rekomendacje dla Polski.

W gronie 30 laureatów zawodów centralnych XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znajduje się Piotr Bramski z I LO w Bydgoszczy. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Posumowanie przebiegu XXII Olimpiady w naszym Okręgu odbędzie się w kwietniu 2009r. Uczestnicy oraz opiekunowie zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie spotkania.

06.02.2009 – Wyniki zawodów okręgowych

Dnia 8 stycznia 2009 odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do udziału w zawodach Komitet Okręgowy zakwalifikował 86 uczniów z 29 szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego,  w tym z 15 szkół ogólnokształcących. Osoby te uzyskały największą liczbę punktów w zawodach szkolnych.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zawodów centralnych Olimpiady zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

Osoby te – jako laureaci zawodów okręgowych –  reprezentować będą województwo kujawsko – pomorskie na zawodach centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, które odbędą się w dniach 28 i 29 marca 2009r. w Warszawie.  Uczestnikom życzymy powodzenia.

06.01.2009 – Zawody okręgowe

Zawody okręgowe (II stopnia) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się w Bydgoszczy dnia 8 stycznia 2009 r. w sali K-1 Wyższej Szkoły Gospodarki przy ul. Naruszewicza 2.

Komitet Okręgowy zakwalifikował do udziału w tych zawodach 86 uczniów z 29 szkół ponagimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Kryterium kwalifikacyjnym była liczba punktów uzyskanych przez zawodnika w trakcie zawodów szkolnych (I stopnia), w których brało udział łącznieprawie 900 uczniów.

Uczestnikami zawodów okręgowych będą przedstwiciele różnych typów szkół ponagimnazjalnych, zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych.

Młodzi olimpijczycy w czasie zawodów okręgowych otrzymają jedno pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujace do tegorocznego hasła przewodniego Olimpiady, jedno pytanie sprawdzające i 30 pytań testowych z programu Olimpiady „Teoria i praktyka gospodarowania”.

Najlepsi uczestnicy zawodów okręgowych będą reprezentować nasze województwo na zawodach centralnych Olimpiady, które odbędą się w marcu 2009 r. w Warszawie.

Laureaci Olimpiady otrzymują prawo wstępu na wyższe uczelnie bez postępowania kwalifikacyjnego oraz cenne nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom zawodów okręgowych życzymy satysfakcji z udziału w zmaganiach olimpijskich i jak najlepszych wyników.

12.09.2008 – Zawody szkolne

Zawody szkolne odbędą się 5 listopada 2008 r. o godz. 9. W październiku br planowana jest konferencja metodyczna dla nauczycieli –  opiekunów olimpijczyków i uczestników zawodów szkolnych. O terminie konferencji poinformujemy szkoły odrębnym pismem.

12.09.2008 – Zgłoszenia udziału

Zgłoszenia udziału szkoły w XXII Olimpiadzie przyjmowane są do 30 września 2008 r. za pomocą elektronicznego formularza, znajdującego się pod adresem: www.pte.pl/zgloszenia_owe

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania szkół do udziału w Olimpiadzie znajdują się na stronie 15 Informatora o XXII Olimpiadzie.

Menu