XXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2013/2014 odbyła się XXVII edycja Olimpiada  Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem przewodnim: „Strefa euro – szansa czy zagrożenie?”

Honorowy patronat nad olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

Myśl przewodnia XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odnosi się do ważnego pytania: czy i kiedy Polska powinna wejść do strefy euro? Na tak postawione pytanie odpowiadali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – ogólnokształcących i zawodowych biorący udział w zawodach szkolnych i okręgowych. W szkolnych zawodach w okręgu kujawsko-pomorskim udział wzięło 596 uczniów z 49 szkół, natomiast w zawodach okręgowych 49 uczniów z 16 szkół.

Do zawodów centralnych Olimpiady, które odbędą się 5 i 6 kwietnia 2014r. zakwalifikowanych zostało 5 uczniów z naszego okręgu z następujących szkół:

– Bartosz Owedryk z I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu,

– Przemysław Mroczkowski z Liceum Akademickiego w Zespole Szkół UMK
w Toruniu,

– Wojciech Bronisz z VI Liceum Ogólnokształcących w Bydgoszczy,

– Tomasz Dziawgo z IV Liceum Ogólnokształcących w Toruniu,

– Przemysław Śmigiel z VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Po zawodach centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dokonano uroczystego podsumowania wyników.

Laureatem zawodów centralnych z naszego okręgu został:

– Bartosz Owedyk – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu zajmując 11 lokatę na 30 laureatów
w Kraju. Opiekunem  naukowym laureata jest  mgr Wioletta Graczyk.

Finalistami zostali:

– Przemysław Śmigiel i Wojciech Bronisz z  VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy – opiekun naukowy mgr Katarzyna Sobczak,

– Przemysław Mroczkowski z Liceum  Akademickiego UMK w Toruniu – opiekun naukowy mgr Arkadiusz Stańczyk

– Tomasz Dziawgo z Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu – opiekun naukowy  mgr Andrzej Czyżewski

Hasło przewodnie XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: „Polska droga do wolności gospodarczej – 25 lat transformacji”

Menu