XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2012/2013 odbywa się kolejna XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie Olimpiady brzmi:

 „Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki”

Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Kalendarium XXVI Olimpiady:

– 7 listopada 2012 r.- zawody I stopnia (szkolne) rozpoczęcie godz. 9.00

– 11 stycznia 2013 r. – zawody II stopnia (okręgowe) rozpoczęcie godz. 11.00

– 6 i 7 kwietnia 2013 r. – zawody III stopnia (centralne)

 Finaliści zawodów centralnych XXVI OWE z województwa kujawsko – pomorskiego wraz z wynikami uzyskanymi na zawodach   okręgowych

Decyzją Komitetu Głównego OWE do udziału w zawodach centralnych (III stopnia) zostali zakwalifikowani:

1. Wojciech Komór – IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu (75 pkt),

2. Filip Rochowiak – Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (72 pkt),

3. Aleksander Włodarczyk – IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu (61 pkt),

4. Kordian Iskra – I Liceum ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu (59 pkt),

5. Tomasz Dziawgo – IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu (57 pkt),

6. Monika Żebrowska – Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie (57 pkt).

Zawody III stopnia (centralne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 6 i 7 kwietnia 2013 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy


Finał XXVI OWE

Laureatem zawodów centralnych olimpiady został Wojciech Komór z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, którego opiekunem naukowym jest mgr Andrzej Czyżewski.

Finalistami zostali:

1. Filip Rochowiak z Liceum Akademickiego w Toruniu, opiekun naukowy – mgr Aleksander Stańczyk,

2. Aleksander Włodarczyk i Tomasz Dziawgo z IV Liceum Ogólnokształcącego z Toruniu, opiekun naukowy – mgr Andrzej Czyżewski,

3. Kordian Iskra z I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, opiekun naukowy – mgr Wioletta Graczyk,

4. Monika Żebrowska z Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie, opiekun naukowy – mgr Barbara Pankowska.

Menu