XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2011/2012 odbywa się jubileuszowa XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Hasłem przewodnim Olimpiady jest: W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego.

Patronat honorowy nad Olimpiadą objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Inspiracją dla tej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stał się ostatni głęboki
kryzys finansowy i gospodarczy, który wykazał wiele słabości w funkcjonowaniu
współczesnego systemu ekonomicznego. Skutki kryzysu są dotkliwe dla społeczeństw wielu krajów. Panuje zgodność, że przyczyny kryzysu tkwią w nieracjonalnych zachowaniach podmiotów systemu ekonomicznego, zwłaszcza podmiotów sektora finansowego.

Stąd też rządy wielu krajów, ugrupowania gospodarcze podjęły intensywne
działania w celu ograniczenia ryzyka ponownego kryzysu. W ośrodkach naukowych trwają badania nad przyczynami obecnego kryzysu systemowego oraz kierunkami zmian w modelu ekonomicznym. Pytania o charakterze ogólnym w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą koncentrować się wokół problematyki związanej z hasłem jej XXV edycji zgodnie z zarysem problematyki przedstawionym powyżej. Pytania testowe będą natomiast
odzwierciedlać całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej.

Zawody szkolne I stopnia odbędą się w środę, 9 listopada 2011 r. o godz. 9,00.

Zawody okręgowe II stopnia odbędą się  w piątek, 13 stycznia 2012 r. o godz. 11,00.

Zawody centralne III stopnia odbędą się w sobotę i niedzielę, 24 i 25 marca 2012 r.

Finaliści zawodów centralnych XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z  województwa  kujawsko-pomorskiego

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznejdo udziału w zawodach  centralnych (trzeciego stopnia)  zostali zakwalifikowani (na podstawie wyników uzyskanych na zawodach okręgowych).

– Mateusz Paradowski, VI LO  Bydgoszcz,
– Oliwia Lewandowska, I LO Bydgoszcz,
– Mateusz Siekierski, IV LO Toruń,
– Karol Kozłowski, Liceum Akademickie UMK Toruń,
– Wojciech Komór, IV LO Toruń,
– Paweł Kołkowski, Liceum Akademickie UMK Toruń,
– Karol Lasota, I LO Inowrocław,
– Mateusz Jaśkowiak,  VI LO Bydgoszcz,
– Robert Chojnacki, Zespół Szkół nr 2 Rypin,
– Paweł Romanowski, Liceum akademickie UMK Toruń,
– Bartosz Lada, Liceum Akademickie UMK Toruń,
– Kordian Iskra, I LO Inowrocław.

Zawody centralne odbędą się w dniach 24 i 25 marca 2012 r. w Warszawie. Do udziału w zawodach zostało zakwalifikowanych z całej Polski  100 najlepszych uczestników zawodów okręgowych.

Menu