XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w poniedziałek, 6 grudnia 2010 r. o godz. 10:00 w sali K-1 Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy przy ul. Naruszewicza 11 odbędzie się Konferencja metodyczna inaugurująca XXIV edycję Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w województwie kujawsko-pomorskim.

Konferencja jest adresowana do nauczycieli – opiekunów olimpijczyków oraz reprezentantów uczniów przygotowujących się do udziału w zawodach.

W związku z hasłem przewodnim Olimpiady:

 „Człowiek w świecie pieniądza”

w programie Konferencji przewidziano następujące referaty:

Komunikat:

Przypominamy, że zawody szkolne (I stopnia) Olimpiady odbędą się w środę 15 grudnia 2010 r. o godz. 9:00.


Wyniki zawodów

Uprzejmie informujemy, że Komitet Okręgowy Olimpiady  zatwierdził listę uczestników zawodów okręgowych – na podstawie wyników zawodów szkolnych.

Przypominamy, że zawody okręgowe Olimpiady odbędą się w poniedziałek, 28 lutego 2011 r.  o godz. 11 w sali  K-1 (budynek „K”) Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Naruszewicza 11.

Menu