XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w  którym zostały uregulowane kwestie związane z organizacją olimpiad i turniejów. Najważniejsze  rozstrzygnięcia ww rozporządzenia to:

1) od dnia wejścia  w życie rozporządzenia tj. od  26 marca br. olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;

2) wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiad w olimpiadach dwustopniowych;

3) organizatorzy olimpiad z etapem międzynarodowym określają warunki kwalifikacji finalistów do olimpiady międzynarodowej;

4) należy zmienić regulaminy olimpiad najpóźniej w terminie do 10  kwietnia  br.

W związku z powyższym z przykrością informujemy, że III etap (centralny) zawodów XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostaje odwołany.

Informacja o kwalifikacji finalistów do olimpiady międzynarodowej zostanie Państwu przekazana po akceptacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej stosowanych rozwiązań przyjętych przez Komitet Główny OWE.

 

 

ZMIANA TERMINU ZAWODÓW CENTRALNYCH XXXIII OWE

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi  z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy że decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniony został termin zawodów centralnych XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Nowy termin zawodów wyznaczono na 6-7 czerwca 2020.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór do kolejnej

XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia

udziału w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2019/2020

hasło przewodnie Olimpiady brzmi:

„Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, począwszy od roku szkolnego 1987/1988. Należy ona do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z całego kraju oraz ich nauczycieli. Znajduje to wyraz w liczbie uczestników i szkół przystępujących do zawodów każdej edycji Olimpiady. W dotychczas zorganizowanych trzydziestu jeden edycjach Olimpiady udział wzięło blisko 340 tys. uczniów.
Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzenie wiedzy ekonomicznej, w tym świadomości jej znaczenia oraz zainteresowań przedmiotem, wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają stwierdzić, że cele te są realizowane z powodzeniem. Laureaci i finaliści Olimpiady są obecnie uznanymi naukowcami, przedsiębiorcami, menedżerami oraz urzędnikami wysokiego szczebla administracji państwowej.

Na zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej czekamy do 7 października 2019 r.

 

_______________________________________________________________________________________________

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej działający przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym- Oddział w Bydgoszczy, uprzejmie informuję, że w dniu 9 stycznia br. odbyły się zawody okręgowe XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, po weryfikacji prac do zawodów centralnych zakwalifikowało się 5 uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego są nimi:

 

  1. Arkadiusz Bielak – Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, 
  2. Jan Zielaskiewicz – Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu,
  3. Jan Ignacik – I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy,
  4. Tomasz Kretowicz – I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy,
  5. Jakub Korzycki – VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy.

Gratulujemy!

 

Zawody Centralne odbędą się w dniach 4,5 kwietnia br. w Serocku pod Warszawą.

 

Poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zawodów Centralnych XXXIII OWE.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO ETAPU CENTRALNEGO XXXIII OWE

OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE DO ZAWODÓW CENTRALNYCH XXXIII OWE

Menu