Zwycięzcy

Zwycięzcą  XXXI  edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Krzysztof Kropidłowski -uczeń VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.


Zwycięzcą  XXX  edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Ciepliński – uczeń Liceum Akademickiego w Zespole Szkół UMK  w Toruniu zajmując 1 miejsce w kraju  z wynikiem  112 punktów.

Laureatami zawodów centralnych zostali:

  • Krzysztof  Kropidłowski  z  VI  Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy zajmując  12 miejsce z wynikiem 101 punktów,
  • Julia Jasiniecka  z VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy zajmując 29  miejsce  z wynikiem 91 punkty.

Zwycięzcą  XXIX  edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Nikodem Kramarz – uczeń VI  Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy zajmując 1 miejsce z wynikiem 108 punktów.

3973 (1)

Laureatami zawodów centralnych zostali:
•Konrad Grabowicz – VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – 14 miejsce z wynikiem 96 punktów,
•Maciej Foremski – V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – 22 miejsce z wynikiem 92 punktów.


2014/2015 – XVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej „Polska droga do wolności gospodarczej – 25 lat transformacji.

Laureatami zawodów centralnych XVIII OWE, której hasło brzmiało „Polska droga do wolności gospodaczej – 25 lat transformacji” zostali:

  • Tymoteusz Rommel z I LO w Bydgoszczy, zajmując 7 lokatę – 93 pkt;
  • Wojciech Bronisz z IV LO w Bydgoszczy, zajmując 15 lokatę – 90 pkt;
  • Konrad Grabowicz z IV LO w Bydgoszczy, zajmując 25 lokatę – 87 pkt.

Laureatami zawodów centralnych zostali:
•Konrad Grabowicz – VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – 14 miejsce z wynikiem 96 punktów,
•Maciej Foremski – V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – 22 miejsce z wynikiem 92 punktów


2012/2013 – XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej „Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki”

Zawody centralne odbyły się w Warszawie w dniach 6-7 kwietnia 2013 r. Województwo kujawsko – pomorskie reprezentowali :

Finaliści : (wg kolejności  uzyskanych  miejsc)

– Wojciech Komór, IV Liceum Ogólnokształcące, Toruń, opiekun mgr Andrzej Czyżewski,

– Filip Rochowiak, Liceum Akademickie UMK, Toruń, opiekun mgr Arkadiusz Stańczyk,

– Aleksander Włodarczyk, IV Liceum Ogólnokształcące, Toruń, opiekun mgr Andrzej Czyżewski,

– Tomasz Dziawgo, IV Liceum Ogólnokształcące, Toruń, opiekun mgr Andrzej Czyżewski,

– Kordian Iskra, I Liceum Ogólnokształcące, Inowrocław, opiekun mgr Wioletta Graczyk,

– Monika  Żebrowska, Zespół Szkół nr 2, Rypin, opiekun mgr Barbara Pankowska.

Laureat

Wojciech Komór, IV Liceum Ogólnokształcące, Toruń

Komitet Okręgowy Olimpiady w Bydgoszczy zorganizował  29 kwietnia 2013 r. w Domu Ekonomisty uroczyste podsumowanie Olimpiady, w którym udział wzięli finaliści, ich opiekunowie, członkowie Komitetu Okręgowego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty dr Kazimierz Mikulski, WSG oraz przedstawicielka Biura europosła Janusza Zemke. Nagrody dla finalistów i ich opiekunów ufundowali: PTE, Kuratorium Oświaty, WSG i euro poseł Janusz Zemke.

Spotkanie Finalistów i Laureatów XXVI OWE w Domu Ekonomisty


2011/2012 – XXV OWE – „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego”

W dniach 24 i 25 marca 2012 r. odbyły się w Warszawie zawody centralne (III stopnia) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Województwo kujawsko – pomorskie reprezentowało 12 laureatów zawodów okręgowych. Wyniki zawodów są następujące:

Finaliści zawodów centralnych (według kolejności uzyskanej na zawodach centralnych):

      opiekun mgr Andrzej Czyżewski,

      opiekun mgr Wioletta Graczyk,

      opiekun mgr Arkadiusz Stańczyk,

      opiekun mgr Małgorzata Szczepaniak

      opiekun mgr Arkadiusz Stańczyk,

      opiekun Katarzyna Sobczak,

      opiekun mgr Andrzej Czyżewski,

      opiekun mgr Arkadiusz Stańczyk,

      opiekun mgr Katarzyna Sobczak,

      opiekun mgr Barbara Pankowska,

      opiekun mgr Wioletta Graczyk.

Laureaci zawodów centralnych:

Dnia 25 kwietnia 2012 r. odbyło się w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy uroczyste podsumowanie przebiegu XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w województwie kujawsko – pomorskim. W spotkaniu wzięli udział laureaci i finaliści zawodów centralnych, ich opiekunowie naukowi przedstawiciele Kuratorium Oświaty i członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady. Zwycięscy otrzymali nagrody ufundowane przez Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy i organizatora – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy.

Podsumowanie Olimpiady na szczeblu centralnym odbędzie się w czerwcu br w Warszawie.


2010/2011 – XXIV OWE – „Człowiek w świecie pieniądza”

 6 czerwca 2011 r. w Domu Ekonomisty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsumowanie XXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która odbyła się w roku szkolnym 2010/2011. w spotkaniu wzięli udział laureaci i finaliści zawodów centralnych Olimpiady, ich opiekunowie, członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady oraz Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Laureatom i ich nauczycielom (opiekunom naukowym) wręczono dyplomy uznania i upominki. Laureaci uzyskują prawo wstepu na wyąsze uczelnie bez postępowania kwalifikacyjnego.

Finaliści zawodów centralnych  (wg kolejności  uzyskanej na zawodach centralnych)

Laureaci zawodów centralnych


2009/2010 – XXIII OWE – „ Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”

finaliści zawodów centralnych

laureaci zawodów centralnych:


2008/2009 – XXII OWE – „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”

finaliści zawodów centralnych

laureat zawodów centralnych


2007/2008 – XXI OWE – „Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny”

finaliści


2006/2007 – XX OWE – „Kapitał ludzki i innowacyjność w gospodarce polskiej”

finaliści

laureaci


2005/2006 – XIX OWE – „Ryzyko w działalności gospodarczej”

finaliści

laureat


2004/2005 – XVIII OWE – ” Polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej”

finaliści

laureaci


2003/2004 – XVII OWE – „Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji”

finaliści

laureaci


2002/2003 – XVI OWE – „Gospodarka Polski wobec integracji z Unią Europejską”

finaliści

 laureaci


2001/2002 – XV OWE – „Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej”

finaliści

laureaci


2000/2001 – XIV OWE – „Rola rynku kapitałowego w rozwoju gospodarczym Polski”

finaliści

laureaci

Menu