XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów III stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody III stopnia (centralne) odbędą się w dniach 21-23 maja 2021 r. 

————————————————————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Oddział w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że do zawodów centralnych, które odbędą się w dniach 10. i 11. kwietnia br. zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami uzyskanymi na zawodach okręgowych dostępna jest tutaj.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w zawodach centralnych!

————————————————————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów II stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 23 lutego 2021 r. (wtorek). W związku ze zmianą terminu przeprowadzenia zawodów zmianie uległy niektóre zapisy Regulaminu OWE. Aktualny Regulamin dostępny jest tutaj.

—————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWODÓW OKRĘGOWYCH XXXIV OWE

Serdecznie gratulujemy!

Ponadto informujemy, że organizacja zawodów okręgowych XXXIV OWE planowana jest w II połowie lutego 2021 r. (o szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie).

—————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA!

Informujemy, że w związku ze zmianą terminu ferii zimowych, zawody II stopnia (okręgowe) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się w II połowie lutego 2021 r. Ostateczna data zawodów zostanie opublikowana po konsultacjach z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

WAŻNY KOMUNIKAT!

Informujemy, że po uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród szkół, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dniu 1 grudnia 2020 r. jednogłośnie przyjął uchwałę zgodnie, z którą zawody szkolne (I stopnia) XXXIV OWE odbędą się 11 grudnia br. Zawody będą przeprowadzone w trybie stacjonarnym (tradycyjnym) w szkołach, które zgłosiły swój udział w XXXIV OWE. Uchwała została zaakceptowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przypominamy, że informacja dotycząca sposobu przeprowadzenia zawodów znajduje się w przesyłce z zestawami pytań. Pierwotna godz. 9:00 nie ulga zmianie. Ocenione zestawy pytań prosimy przesłać na adres właściwego Komitetu Okręgowego najpóźniej do 18 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego).

 

28.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów I stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w terminie co najmniej 7 dni od daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych wynikających z Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pierwotna godzina zawodów nie ulega zmianie.

O terminie zawodów szkolnych będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Bydgoszczy

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór do kolejnej

XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia

udziału w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2020/2021

hasło przewodnie Olimpiady brzmi:

„Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”

Na zgłoszenia udziału szkoły w zawodach Olimpiady wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej czekamy do 7 października 2020 r.

Serdecznie zapraszamy!

Menu