XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Z dumą pragniemy poinformować, iż uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w  Bydgoszczy – Piotr Ciszewski został laureatem tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

 

Z kolei finalistami XXXII OWE zostali:

Jan Marek Ignacik – I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Jakub Olewicz – VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Jakub Dzięgiel – V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Michał Girzyński – V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

 

Zawody III stopnia (centralne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 6 i 7 kwietnia 2019 r. (sobota i niedziela) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku (woj. mazowieckie). Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady: „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?” oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

 

 

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Oddział w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że do zawodów centralnych, które odbędą się w dniach 6,7 kwietnia br. w Serocku zakwalifikowali się następujący uczniowie:

I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Jan Marek Ignacik

Piotr Ciszewski

VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Jakub Olewicz

V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Jakub Dzięgiel

Michał Girzyński

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 września br. rozpoczął się nabór do kolejnej

XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia

udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2018/2019

hasło przewodnie Olimpiady brzmi:

„Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”.

Honorowy patronat nad XXXII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, począwszy od roku szkolnego 1987/1988. Należy ona do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z całego kraju oraz ich nauczycieli. Znajduje to wyraz w liczbie uczestników i szkół przystępujących do zawodów każdej edycji Olimpiady. W dotychczas zorganizowanych trzydziestu jeden edycjach Olimpiady udział wzięło blisko 330 tys. uczniów.
Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzenie wiedzy ekonomicznej, w tym świadomości jej znaczenia oraz zainteresowań przedmiotem, wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają stwierdzić, że cele te są realizowane z powodzeniem. Laureaci i finaliści Olimpiady są obecnie uznanymi naukowcami, przedsiębiorcami, menedżerami oraz urzędnikami wysokiego szczebla administracji państwowej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy informuje, że 7 listopada br.  odbyły się zawody szkolne XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Po weryfikacji prac przez Jury  do zawodów okręgowych zakwalifikowani zostało 45 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Lista zakwalifikowanych osób dostępna tutaj.

 

W dniu 11 stycznia br. odbyły się  zawody okręgowe XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

 

Do zawodów przystąpiło 44 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Menu