Zapraszamy do udziału w kursach

Do 31 XII jest prowadzony nabór na:

Do 31 I 2022 prowadzimy nabór na kurs MS Excel poziom średniozaawansowany – więcej informacji,

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.