Zapraszamy do udziału w kursach

Trwa nabór zgłoszeń na kursy

– istnieje możliwość dołączenia do niżej wymienionych grup, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń:

– do 30.09.2021:

– do 31.10.2021:

Zapraszamy !!