Kurs dla Samodzielnego księgowego

Kurs dla samodzielnych księgowych

Do dnia 28 II 2022 roku trwa rekrutacja na kurs.

Kurs planowany jest od III 2022 r.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona i wynosi 12.

Kurs ma charakter zaawansowany wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości.

Zajęcia planowane są w trybie wieczorowym, 2 dni w tygodniu.

Kurs planowany jest w formie stacjonarnej, ale w przypadku gdy będzie taka konieczność zajęcia mogą być realizowane zdalnie

Celem kursu jest dla przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji samodzielnego księgowego firmy.

Kurs prowadzony jest na poziomie zaawansowanym i adresowany jest do osób pracujących w księgowości lub też znających podstawy prowadzenia rachunkowości firmy, które zainteresowane są zdobyciem szerszej wiedzy i umiejętności.

Zakres tematyczny niniejszego kursu uwzględnia wymagania stawiane samodzielnym księgowym.

Program kursu obejmuje następujące obszary tematyczne:

1.  Rachunkowość w podmiocie gospodarczym

2. Podstawy prawne działania podmiotów gospodarczych:

·    Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

·    Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

·    Ustawa o podatku od towarów i usług

·    Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

·    Ustawa o ubezpieczeniach społecznych

3. Omówienie i ewidencja wybranych operacji księgowych

4. Praktyczne odzwierciedlenie wpływu operacji księgowych na bilans, r-strat i zysków, przepływy z wykorzystaniem programu księgowego Symfonia (uwaga w roku 2020 możliwa zmiana programu na inny).

5. Elementy analizy ekonomiczno-finansowej na podstawie informacji księgowej.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym,

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu
wydane przez PTE – Oddział w Bydgoszczy wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego.

Zajęcia organizowane są w poniedziałki i środy, w godz. od 16:00 do 20:00.

Kurs liczy 125 godzin dydaktycznych. 

Koszt udziału w kursie (wraz ze specjalnie opracowanymi materiałami dydaktycznymi oraz podręcznikami) wynosi 1500 zł brutto.

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu w planowanym terminie uzależniona jest od zebrania wymaganej grupy szkoleniowej

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Zapraszamy !!

 

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]