Kurs dla samodzielnego księgowego

Zapraszamy !!

Kurs organizowany jest wyłącznie dla grup zorganizowanych.

Terminy oraz tryb organizacji pozostają do uzgodnienia z Zamawiającym.

Kurs jest prowadzony w formie stacjonarnej.

Kurs prowadzony jest na poziomie zaawansowanym.

Kurs jest adresowany jest do osób pracujących w księgowości lub też znających podstawy prowadzenia rachunkowości firmy, które zainteresowane są zdobyciem szerszej wiedzy i umiejętności.

Program:

1.  Rachunkowość w podmiocie gospodarczym,

2. Podstawy prawne działania podmiotów gospodarczych:

·    Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,

·    Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,

·    Ustawa o podatku od towarów i usług,

·    Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,

·    Ustawa o ubezpieczeniach społecznych,

3. Omówienie i ewidencja wybranych operacji księgowych,

4. Praktyczne odzwierciedlenie wpływu operacji księgowych na bilans, r-strat i zysków, przepływy z wykorzystaniem programu księgowego Symfonia (uwaga w roku 2020 możliwa zmiana programu na inny),

5. Elementy analizy ekonomiczno-finansowej na podstawie informacji księgowej.

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na poziomie 60% oraz wyniku z testu przeprowadzanego na zakończenie zajęć.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez PTE – Oddział w Bydgoszczy.

Kurs liczy 125 godzin dydaktycznych. 

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowcę.

Koszt udziału w kursie wynosi 1950 zł brutto od osobę.

Plan zajęć pozostaje do ustalenia z Zamawiającym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.