Kurs dla samodzielnego księgowego

Kurs dla samodzielnych księgowych

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 31.08.2020 r.

Kurs planowany jest od II poł. września br.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona i wynosi 16.

Kurs ma charakter zaawansowany wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i księgowości firmy.

Zajęcia planowane są w trybie weekendowym
(kurs w sobotę i niedzielę, zajęcia co do z-dy co dwa tyg.).

Celem kursu jest dla przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji samodzielnego księgowego firmy.

Kurs prowadzony jest na poziomie zaawansowanym i adresowany jest do osób pracujących w księgowości lub też znających podstawy prowadzenia rachunkowości firmy, które zainteresowane są zdobyciem szerszej wiedzy i umiejętności.

Zakres tematyczny niniejszego kursu uwzględnia wymagania stawiane samodzielnym księgowym.

Program kursu obejmuje następujące obszary tematyczne:

1.  Rachunkowość w podmiocie gospodarczym

2. Podstawy prawne działania podmiotów gospodarczych:

·    Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

·    Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

·    Ustawa o podatku od towarów i usług

·    Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

·    Ustawa o ubezpieczeniach społecznych

3. Omówienie i ewidencja wybranych operacji księgowych

4. Praktyczne odzwierciedlenie wpływu operacji księgowych na bilans, r-strat i zysków, przepływy z wykorzystaniem programu księgowego Symfonia (uwaga w roku 2020 możliwa zmiana programu na inny).

5. Elementy analizy ekonomiczno-finansowej na podstawie informacji księgowej.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym składającym się z testu zamkniętego jednokrotnego wyboru z obszaru:

zadania praktycznego z wykorzystaniem programu Symfonia Moduł Finanse i Księgowość (uwaga w roku 2020 możliwa zmiana programu na inny).

Absolwenci kursu otrzymają  zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zajęcia organizowane są w soboty i niedziele, w godz. od 09:00 do 14:00/15:00/15:45/16:30, co do z-dy co dwa tygodnie.

Kurs liczy 125 godzin dydaktycznych. 

Koszt udziału w kursie (wraz ze specjalnie opracowanymi materiałami dydaktycznymi oraz podręcznikami) wynosi 1500 zł brutto.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższego formularza, lub o kontakt tel. po numerem 52 322 90 60.

Zapraszamy!

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon