Kurs dla samodzielnego księgowego

Kurs dla samodzielnych księgowych

Kurs organizowany jest wyłącznie dla grup zorganizowanych.

Terminy oraz tryb organizacji pozostają do uzgodnienia z Zamawiającym.

Kurs jest prowadzony w formie stacjonarnej.

Kurs prowadzony jest na poziomie zaawansowanym i adresowany jest do osób pracujących w księgowości lub też znających podstawy prowadzenia rachunkowości firmy, które zainteresowane są zdobyciem szerszej wiedzy i umiejętności.

Program kursu obejmuje zagadnienia:

1.  Rachunkowość w podmiocie gospodarczym

2. Podstawy prawne działania podmiotów gospodarczych:

·    Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

·    Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

·    Ustawa o podatku od towarów i usług

·    Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

·    Ustawa o ubezpieczeniach społecznych

3. Omówienie i ewidencja wybranych operacji księgowych

4. Praktyczne odzwierciedlenie wpływu operacji księgowych na bilans, r-strat i zysków, przepływy z wykorzystaniem programu księgowego Symfonia (uwaga w roku 2020 możliwa zmiana programu na inny).

5. Elementy analizy ekonomiczno-finansowej na podstawie informacji księgowej.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez PTE – Oddział w Bydgoszczy

wraz z dokumentem z wynikiem z egzaminu wewnętrznego.

Kurs liczy 125 godzin dydaktycznych. 

Koszt udziału w kursie wynosi 1950 zł brutto od osobę.

Plan zajęć pozostaje do ustalenia z Zamawiającym.

Kurs prowadzony jest dla grup zorganizowanych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.