Tabele przestawne w MS EXCEL

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Trwa rekrutacja. Zapraszamy  do przesyłania zgłoszeń.

Po zebraniu grupy szkoleniowej, będziemy informować o kursie. 

Liczba miejsc na kursie wynosi 10.

Kurs jest planowany w formie stacjonarnej.

Kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym. 

 

Uczestnikami kursu muszą być osoby, które biegle posługują się Excelem w zakresie tworzenia prostych arkuszy kalkulacyjnych lub które ukończyły kurs w PTE na poziomie co najmniej podstawowym (zalecany poziom średniozaawansowany)

Celem nauczania jest:

Co można dalej robić po tym kursie? Jest on dobrym punktem wyjścia do poznania narzędzi POWER QUERY oraz POWER PIVOT w Excelu.

Program:

1.Prawidłowe źródło danych do tworzenia raportów w formie tabel przestawnych,

2. Budowa oraz tworzenie tabel przestawnych,,

3. Wybór danych ze źródła na podstawie zbudowanej tabeli przestawnej,

4. Zasady postępowania w przypadku zmiany danych źródłowych,

5. Automatyczna tabela w Excelu jako najlepsze źródło danych:
a. właściwości,
b. nazwy,
c. odwołania do tabeli automatycznej,

6. Zasady postępowania w przypadku gdy źródłem raportu jest tabela automatyczna,

7. Różne sposoby agregacji danych,

8. Sumy końcowe w tabelach przestawnych,

9. Sumy częściowe w tabelach przestawnych,

10. Różne sposoby prezentacji danych w tabeli przestawnej,

11. Filtr w tabeli przestawnej:
a. zastosowanie,
b. strony filtra raportu,

12. Fragmentatory w tabeli przestawnej:
a. tworzenie,
b. używanie,
c. modyfikacja wyglądu,
d. oś czasu jako rodzaj fragmentatora,
e. jeden fragmentator dla wielu tabel przestawnych,

13. Wykresy przestawne,

14. Modyfikowanie wyglądu tabeli przestawnej,

15. Tworzenie pulpitów menedżerskich – dashboardów,

16. Pola obliczeniowe,

17. Elementy obliczeniowe,

18. Wstęp do narzędzi Power Query – szybsze przekształcenia danych źródłowych do wymaganego formatu,

19. Wstęp do narzędzi Power Pivot (model danych) – tabele przestawne z połączonych tabel.

Kurs jest prowadzony w wymiarze 16 godz. dydaktycznych. Kurs ma charakter warsztatowy.

Kurs zaliczany jest na podstawie frekwencji – wymagana jest obecność na całości zajęć.

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego kurs.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Cena za udział – 850 zł brutto. Przed zajęciami, na etapie rekrutacji, wpłacana jest zaliczka 200 złotych. Pozostała opłata 650 złotych płatna jest najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie, w od 09:00 do 15:30 (2 dni w tygodniu – sobota i niedziela).

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

 

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]