Tabele przestawne w MS EXCEL

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Do 31 sierpnia trwa rekrutacja. Kurs planowany jest we wrześniu. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Liczba miejsc na kursie wynosi 10.

Kurs jest planowany w formie stacjonarnej.

Kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym. 

 

Uczestnikami kursu muszą być osoby, które biegle posługują się Excelem w zakresie tworzenia prostych arkuszy kalkulacyjnych lub które ukończyły kurs w PTE na poziomie co najmniej podstawowym (zalecany poziom średniozaawansowany)

Celem nauczania jest:

Co można dalej robić po tym kursie? Jest on dobrym punktem wyjścia do poznania narzędzi POWER QUERY oraz POWER PIVOT w Excelu.

Program:

1.Prawidłowe źródło danych do tworzenia raportów w formie tabel przestawnych,

2. Budowa oraz tworzenie tabel przestawnych,,

3. Wybór danych ze źródła na podstawie zbudowanej tabeli przestawnej,

4. Zasady postępowania w przypadku zmiany danych źródłowych,

5. Automatyczna tabela w Excelu jako najlepsze źródło danych:
a. właściwości,
b. nazwy,
c. odwołania do tabeli automatycznej,

6. Zasady postępowania w przypadku gdy źródłem raportu jest tabela automatyczna,

7. Różne sposoby agregacji danych,

8. Sumy końcowe w tabelach przestawnych,

9. Sumy częściowe w tabelach przestawnych,

10. Różne sposoby prezentacji danych w tabeli przestawnej,

11. Filtr w tabeli przestawnej:
a. zastosowanie,
b. strony filtra raportu,

12. Fragmentatory w tabeli przestawnej:
a. tworzenie,
b. używanie,
c. modyfikacja wyglądu,
d. oś czasu jako rodzaj fragmentatora,
e. jeden fragmentator dla wielu tabel przestawnych,

13. Wykresy przestawne,

14. Modyfikowanie wyglądu tabeli przestawnej,

15. Tworzenie pulpitów menedżerskich – dashboardów,

16. Pola obliczeniowe,

17. Elementy obliczeniowe,

18. Wstęp do narzędzi Power Query – szybsze przekształcenia danych źródłowych do wymaganego formatu,

19. Wstęp do narzędzi Power Pivot (model danych) – tabele przestawne z połączonych tabel.

Kurs jest prowadzony w wymiarze 16 godz. dydaktycznych. Kurs ma charakter warsztatowy.

Kurs zaliczany jest na podstawie frekwencji – wymagana jest obecność na całości zajęć.

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego kurs.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Cena za udział – 850 zł brutto. Przed zajęciami, na etapie rekrutacji, wpłacana jest zaliczka. Pozostała opłata płatna jest najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Dokładna informacja odnośnie płatności jest zamieszczona w formularzu wysyłanym po wypełnieniu przez kandydata/kandydatkę zgłoszenia dostępnego pod opisem kursu.

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie, w od 09:00 do 15:30 (2 dni w tygodniu – sobota i niedziela).

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

 

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]