Power Pivot w MS Excel

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Do 31 sierpnia trwa rekrutacja. Kurs planowany jest we wrześniu. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Liczba miejsc na kursie wynosi 10.

Kurs jest planowany w formie stacjonarnej.

Kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym. 

 

Uczestnikami kursu muszą być osoby, które:

Cele nauczania:

Program:

1. Włączenie dodatku oraz zakładki Power Pivot na wstążce Excela,

2. Edytor Power Pivot,

3. Model danych:
a. przypomnienie budowy tabeli w Excelu: pole, rekord, stosowane nazwy, odwołanie strukturalne, odwołania do elementów tabeli,
b. tabele znormalizowane,
c. tabele słownikowe,
d. tabele danych,
e. klucz podstawowy a klucz obcy,

4. Tworzenie relacji między tabelami:
a. w widoku diagramu modelu danych,
b. w oknie Excela,
c. wykrywanie relacji,
d. relacje aktywne i nieaktywne,
e. dobre praktyki w prezentacji modelu danych,

5. Tabele przestawne z połączonych tabel,

6. Inne metody wizualizacji danych z połączonych tabel:
a. spłaszczona tabela przestawna,
b. formatowanie warunkowe,
c. wykresy,

7. Wykorzystanie fragmentatorów do filtrowania wielu obiektów z tego samego modelu danych,

8. Język DAX:
a. składnia języka, używane operatory, wyniki,
b. funkcje agregujące: SUM(); AVERAGE(), COUNT(); DISTINCTCOUNT(),
c. SUMX(); AVERAGEX(),
d. funkcje tekstowe: LEN(); LEFT(); RIGHT(); MID(); TRIM(); FIND(); SUBSTITUTE(),
e. funkcje daty i czasu: NOW(); DATE(); DAY(); MONTH(); YEAR(); EOMONTH(); DATESMTD(); DATESQTD(); DATESYTD(),
f. funkcje warunkowe: IF(); AND(); OR(); SWITCH(),
g. funkcje relacji i filtrowania: CALCULATE(); RELATED(); FILTER(),

9. Kolumny obliczeniowe,

10. Miary obliczeniowe,

11. Wskaźniki KPI,

12. Tworzenie hierarchii,

13. Zarządzanie dostępem do danych z modelu:
a. ukrywanie pól przed narzędziami użytkownika,
b. tworzenie różnych perspektyw,

14. Podsumowanie -przykładowy scenariusz postępowania od zaplanowania budowy tabel po przygotowanie użytecznego dashboardu.

Kurs jest prowadzony w wymiarze 16 godz. dydaktycznych. Kurs ma charakter warsztatowy.

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na całości zajęć.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowcę.

Cena za udział – 850 zł brutto. Przed zajęciami, na etapie rekrutacji, wpłacana jest zaliczka. Pozostała opłata płatna jest najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Dokładna informacja odnośnie płatności jest zamieszczona w formularzu wysyłanym po wypełnieniu przez kandydata/kandydatkę zgłoszenia dostępnego pod opisem kursu.

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie, w od 09:00 do 15:30 (2 dni w tygodniu – sobota i niedziela).

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

 

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]