Power Pivot w MS Excel

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Formularz kontaktowy znajduje się pod opisem kursu.

Trwa rekrutacja. Zapraszamy  do przesyłania zgłoszeń.

Po zebraniu grupy szkoleniowej, będziemy informować o kursie. 

Liczba miejsc na kursie wynosi 10.

Kurs jest planowany w formie stacjonarnej.

Kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym. 

 

Uczestnikami kursu muszą być osoby, które:

Cele nauczania:

Program:

1. Włączenie dodatku oraz zakładki Power Pivot na wstążce Excela,

2. Edytor Power Pivot,

3. Model danych:
a. przypomnienie budowy tabeli w Excelu: pole, rekord, stosowane nazwy, odwołanie strukturalne, odwołania do elementów tabeli,
b. tabele znormalizowane,
c. tabele słownikowe,
d. tabele danych,
e. klucz podstawowy a klucz obcy,

4. Tworzenie relacji między tabelami:
a. w widoku diagramu modelu danych,
b. w oknie Excela,
c. wykrywanie relacji,
d. relacje aktywne i nieaktywne,
e. dobre praktyki w prezentacji modelu danych,

5. Tabele przestawne z połączonych tabel,

6. Inne metody wizualizacji danych z połączonych tabel:
a. spłaszczona tabela przestawna,
b. formatowanie warunkowe,
c. wykresy,

7. Wykorzystanie fragmentatorów do filtrowania wielu obiektów z tego samego modelu danych,

8. Język DAX:
a. składnia języka, używane operatory, wyniki,
b. funkcje agregujące: SUM(); AVERAGE(), COUNT(); DISTINCTCOUNT(),
c. SUMX(); AVERAGEX(),
d. funkcje tekstowe: LEN(); LEFT(); RIGHT(); MID(); TRIM(); FIND(); SUBSTITUTE(),
e. funkcje daty i czasu: NOW(); DATE(); DAY(); MONTH(); YEAR(); EOMONTH(); DATESMTD(); DATESQTD(); DATESYTD(),
f. funkcje warunkowe: IF(); AND(); OR(); SWITCH(),
g. funkcje relacji i filtrowania: CALCULATE(); RELATED(); FILTER(),

9. Kolumny obliczeniowe,

10. Miary obliczeniowe,

11. Wskaźniki KPI,

12. Tworzenie hierarchii,

13. Zarządzanie dostępem do danych z modelu:
a. ukrywanie pól przed narzędziami użytkownika,
b. tworzenie różnych perspektyw,

14. Podsumowanie -przykładowy scenariusz postępowania od zaplanowania budowy tabel po przygotowanie użytecznego dashboardu.

Kurs jest prowadzony w wymiarze 16 godz. dydaktycznych. Kurs ma charakter warsztatowy.

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na całości zajęć.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowcę.

Cena za udział – 850 zł brutto. Przed zajęciami, na etapie rekrutacji, wpłacana jest zaliczka 200 złotych. Pozostała opłata 650 złotych płatna jest najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie, w od 09:00 do 15:30
(2 dni w tygodniu – sobota i niedziela).

Uwaga: rekrutacja na kurs prowadzona jest w formie wolnego naboru. Organizacja kursu uzależniona jest od zebrania wymaganej liczebnie grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza

 

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o uzupełnienie i odesłanie
poniższego formularza. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostaną mailowo wysłane dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć/przesłać najpóźniej do dnia zakończenia naboru na kurs

Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem strony stanowi deklaracje udziału
w kursie. W przypadku rezygnacji, prosimy o informację mailową do dnia zakończenia rekrutacji na adres szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    [recaptcha size:compact]