Podstawy obsługi komputera i Pakietu MS Office

Kurs ma charakter podstawowy

Kurs może zostać zorganizowany wyłącznie
dla grup zorganizowanych.

Terminy oraz tryb kursu pozostają do uzgodnienia
z Zamawiającym.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługę komputera, przy wykorzystaniu systemu Windows Vista/ Windows 7 oraz obsługę podstawowych programów pakietu biurowego MS Office (Ms Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook/ Windows Mail Live).

Kurs jest  przeznaczony dla osób, które nie miały do tej pory możliwości nauczenia się obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office.

Program kursu:

1. Charakterystyka komputera PC

2. Podstawy użytkowania komputera

3. Wprowadzenie do systemów operacyjnych (Windows Vista, Windows 7)

4. Rozpoczynanie pracy z systemem

5. Praca w środowisku graficznym

6. Aplikacje wbudowane systemu Windows

7. System plików

8. Operacje na plikach i katalogach

9. Administrowanie systemem Windows

10. Korzystanie z wybranych usług sieci Internet

11. Microsoft Word

12. Microsoft Power Point

13. Microsoft Excel

14. Podsumowanie i uzupełnienie wiadomości

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych.

Koszt udziału w kursie wynosi 800 zł brutto od os.- istnieje możliwość negocjacji ceny.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt tel. pod numerem 52 322 90 60, w dni powszednie, w godzinach od 08:00 do 16:00

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursu !!