Podstawy obsługi komputera i Pakietu MS Office

Zapraszamy !!

Kurs organizowany jest wyłącznie dla grup zorganizowanych.

Terminy oraz tryb organizacji pozostają do uzgodnienia z Zamawiającym.

Kurs jest prowadzony w formie stacjonarnej.

Kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym.

 

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługę komputera, przy wykorzystaniu systemu Windows Vista/ Windows 7 oraz obsługę podstawowych programów pakietu biurowego MS Office (Ms Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook/ Windows Mail Live).

Kurs jest  przeznaczony dla osób, które nie miały do tej pory możliwości nauczenia się obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office.

Program:

1. Charakterystyka komputera PC,

2. Podstawy użytkowania komputera,

3. Wprowadzenie do systemów operacyjnych – Windows,

4. Rozpoczynanie pracy z systemem,

5. Praca w środowisku graficznym,

6. Aplikacje wbudowane systemu Windows,

7. System plików,

8. Operacje na plikach i katalogach,

9. Administrowanie systemem Windows,

10. Korzystanie z wybranych usług sieci Internet,

11. Microsoft Word,

12. Microsoft Power Point,

13. Microsoft Excel,

14. Podsumowanie wiadomości – test sprawdzający nabyte umiejętności i wiedzę teoretyczną.

Kurs zaliczany jest na podstawie poziomu frekwencji – wymagana jest obecność na poziomie 60% oraz wyniku testu przeprowadzanego na zakończenie zajęć.

Kurs liczy 60 godzin dydaktycznych. 

Uczestnicy dostają materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego zajęcia.

Koszt udziału w kursie wynosi 1000 zł brutto za osoby.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydane
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Plan pozostaje do ustalenia z Zamawiającym.

Zainteresowane osoby prosimy zachęcamy do kontaktu.